Wyróżnione funkcje

Wykorzystanie szans, jakie stwarzają technologie mobilne

Pomagamy w ocenie obecnego potencjału IT przedsiębiorstwa pod kątem potrzeb i wskazujemy luki, w których innowacyjne technologie mogą przynieść szczególnie dobre wyniki. Doskonalimy procedury wdrażania aplikacji. Pomagamy w wyborze narzędzi do zarządzania najlepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb, w tym mechanizmów kontroli na poziomie urządzeń, partycjonowania, konfiguracji, szyfrowania, egzekwowania zasad dotyczących haseł itp. Z nami dowiesz się, czy Twoje sieci są gotowe na przyszłe wyzwania.

Opracowanie strategii mobilnej

Pomożemy w sformułowaniu potencjalnych strategii i wyborze sprawdzonych procedur branżowych, by otworzyć drzwi do dalszych poszukiwań najlepszych zastosowań technologii mobilnych w Twojej firmie. Czy warto kontynuować lub wdrożyć program BYOD (korzystania z prywatnych urządzeń do celów służbowych)? Wiemy, jak zabrać się do typowych kwestii, takich jak wprowadzanie nowych użytkowników, autoryzacja dostępu z platform i urządzeń różnych dostawców, zapewnienie bezpieczeństwa, priorytetowanie ruchu, zarządzanie urządzeniami i wsparcie dla użytkowników. Oceniamy zasady korzystania z urządzeń prywatnych i służbowych pod kątem bezpieczeństwa.

Biznes społecznościowy sprzyja dobrej komunikacji

Nie warto utrudniać użytkownikom pracy, zmuszając ich do korzystania z urządzeń i aplikacji uniemożliwiających sprawną komunikację z klientami, partnerami i sobą nawzajem. Wspólnie z IBM możesz zaspokoić potrzeby różnych grup pracowników, oferując im mobilny dostęp do systemów CRM, poczty, czatu i rozmów głosowych, udostępniania plików, intranetów, wsparcia, sterowania systemami zdalnymi i nie tylko. Stwórz model nadzoru nad korzystaniem z urządzeń i zachowaniami użytkowników w oparciu o sprawdzone procedury i standardy branżowe.

Kompletny plan działania

Ostateczny plan stworzony z pomocą IBM obejmował będzie strategie dotyczące urządzeń biurowych, mobilności i wsparcia dla użytkowników, a także zasady komunikacji, bezpieczeństwa i nadzoru. Powstanie także wysokopoziomowe podsumowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji, uwzględniające kontekst Twoich celów rozwojowych. Zaproponujemy gotowe rozwiązania ułatwiające efektywne, ekonomiczne i szybkie rozpoczęcie realizacji programu.

Różne warianty zaangażowania IBM

Realizacja projektu może potrwać od 4 do 24 tygodni. Po stronie IBM angażowane są różne jednostki organizacyjne, których zadanie polega na zebraniu i przeanalizowaniu informacji o możliwościach i przyszłych potrzebach klienta w zakresie mobilności. Następnie wspólnie z klientem formułujemy przejrzystą strategię i opracowujemy plan realizacji celów. Dostępny jest też wariant Accelerator, w którym skupiamy się na ogólnej strategii i zakresie projektu. Można go uzupełnić o zbieranie danych i modelowanie.