Opracowanie infrastruktury mobilnej odpowiadającej potrzebom biznesowym

Usługi IBM Mobile Infrastructure Consulting Services opracowano z myślą o przygotowaniu ram infrastruktury technologicznej opartej na strategii integracji działań na rzecz udoskonalenia mobilności z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Korzystając z własnych oryginalnych narzędzi, możemy stworzyć praktyczne plany przydatne w formułowaniu, ustalaniu priorytetów i uzasadnianiu inicjatyw z zakresu technologii mobilnych. Pomagamy stworzyć użytkownikom biznesowym warunki do produktywnej, bezpiecznej pracy w niemal dowolnym miejscu — przy kosztach akceptowalnych dla przedsiębiorstwa.

Określenie możliwości strategicznych

Ocena obecnej infrastruktury w kontekście najważniejszych celów wzrostowych wskazuje drogę do rozwiązań generujących oszczędności w miejscu pracy, a jednocześnie podnoszących efektywność i produktywność.

Niższe koszty

Pomagamy w budowaniu skalowalnej, ekonomicznej infrastruktury mobilnej, której rozwój będzie skorelowany z rozwojem firmy. Aby koszty użytkowania były jak najniższe, zadbamy o to, by infrastruktura obejmowała tylko funkcje faktycznie potrzebne użytkownikom.

Udoskonalona komunikacja

Lepsza komunikacja między pracownikami, klientami i dostawcami podnosi wartość procesów sprzedaży i dostawy oraz produktywność pracy.

Rozwiązanie skrojone na miarę

Pomagamy w zaspokojeniu konkretnych potrzeb i unikaniu marnotrawstwa środków. Nasza metodologia pozwala na płynną implementację strategii w oparciu o plan i sprawdzone procedury, metryki branżowe oraz wytyczne organów nadzoru.

Najważniejsze cechy

  • Wykorzystanie szans, jakie stwarzają technologie mobilne
  • Opracowanie strategii mobilnej
  • Biznes społecznościowy sprzyja dobrej komunikacji
  • Kompletny plan działania
  • Różne warianty zaangażowania IBM