Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Usługi IBM Mobile Collaboration Services wspomagają biznes społecznościowy, a zarazem ograniczają koszty eksploatacyjne i nakłady kapitałowe. Komunikacja zunifikowana w biznesie społecznościowym usprawnia i przyspiesza realizację zadań. Jednak wykorzystanie tych możliwości często wymaga narzędzi i infrastruktur generujących duże koszty związane z samodzielnym zarządzaniem nimi.

Wzbogacone możliwości platform społecznościowych

Zapewnienie użytkownikom mobilnym łatwego dostępu do zaawansowanych funkcji interaktywnej komunikacji elektronicznej.

Zarządzanie kosztami

Ograniczanie wydatków i usprawnione zarządzanie budżetem.

Optymalizacja realizowanych działań

Mobile Collaboration Services to zintegrowane, dopasowane do potrzeb usługi z zakresu projektowania, tworzenia i wspierania niezbędnych rozwiązań.

Ciągły monitoring

Ciągły monitoring i zarządzanie zapewniające dostępność i wydajność na optymalnym poziomie.

Najważniejsze cechy

  • Rozwiązania bazujące na produktach Microsoft
  • Udoskonalone zarządzanie portalem
  • Jeden, zunifikowany widok
  • Bezproblemowa integracja

Postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej