Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Workload Simulator for z/OS® and OS/390® umożliwia symulację sieci terminali i związanych z nimi komunikatów sieciowych. To rozwiązanie do testów obciążeniowych, wydajnościowych, regresyjnych i funkcjonalnych, pomocne także w planowaniu mocy obliczeniowej, eliminuje potrzebę angażowania do testów dużej liczby fizycznych terminali i poświęcania czasu operatorów na wykonywanie testów. Generuje zaawansowane analizy zawierające zapisy z dzienników i porównania danych z dzienników, a także oferuje narzędzia do pomiaru czasu odpowiedzi.

Przewodnik po procesie testowania

Prowadzi użytkownika przez proces testów, pomaga w opracowywaniu scenariuszy testowych, automatyzuje przebiegi testów i umożliwia analizowanie wyników przy użyciu narzędzia Workload Simulator Test Manager.

Obsługa wielu klientów

Obsługuje klienty SNA, CPI-C (LU 6.2), TCP/IP, Telnet 3270, 3270E i 5250, wirtualne sieciowe terminale klienckie Telnet działające w trybie wierszowym, klienty FTP oraz aplikacje klienckie działające na stosie protokołów TCP/IP.

Symulacje jednostek logicznych SNA

Symuluje jednostki logiczne SNA podczas wykonywania aplikacji IBM VTAM®.

Elastyczne narzędzia do generowania skryptów

Oferuje elastyczne narzędzia do generowania skryptów, takie jak STL (Structured Translator Language), IDC (Interactive Data Capture), reformater NPM/LU2 i generator skryptów.

Liczne narzędzia wykonawcze

Zawiera liczne narzędzia wykonawcze, takie jak interfejs Workload Simulator/ISPF, narzędzie monitora ekranowego, generator raportów wykonawczych i ITPECHO.

Najważniejsze cechy

  • Obsługa protokołów Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP)
  • System Network Architecture (SNA)
  • Interfejs CPI-C (Common Programming Interface for Communication)
  • Workload Simulator Test Manager (WTM)
  • Swobodne generowanie skryptów
  • Rozszerzona obsługa narzędzi wykonawczych
  • Analizy wyników testów