Wyróżnione funkcje

Obsługa protokołów Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP)

Workload Simulator zapewnia bezpośrednią obsługę wielu aplikacji klienckich, które działają na stosie protokołów TCP/IP. Oznacza to, że routing i przesyłanie danych między hostem Workload Simulator a testowanym systemem odbywa się zawsze za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Workload Simulator nawiązuje połączenie ze stosem TCP/IP na lokalnym hoście przy użyciu interfejsu API dla makr.

System Network Architecture (SNA)

Workload Simulator może symulować jednostki logiczne SNA (LU) podczas wykonywania aplikacji VTAM. Ogólna obsługa jest dostępna dla jednostek LU typów od 0 do 7, a zaawansowana dla strumieni danych LU 2, LU 3, LU 6.2 i LU 7.

Interfejs CPI-C (Common Programming Interface for Communication)

Rozszerzona oferta rozwiązań SNA umożliwia symulowanie transakcji CPI-C (LU 6.2) w celu testowania istniejących aplikacji LU 6.2, wykonywania testów obciążeniowych i wydajnościowych oraz testowania aplikacji pozostających w fazie tworzenia.

Workload Simulator Test Manager (WTM)

Narzędzie WTM przeprowadza użytkownika przez proces testowania. WTM ułatwia tworzenie testów i zarządzanie nimi, automatyzowanie ich przebiegu i analizowanie wyników. Aby dać użytkownikom jeszcze większą swobodę, WTM działa w trzech różnych trybach, których wybór pozwala użytkownikom kontrolować liczbę interakcji obserwowanych w programie Workload Simulator.

Swobodne generowanie skryptów

Generowanie skryptów jest możliwe dzięki elastycznym narzędziom, takim jak STL (Structured Translator Language), IDC (Interactive Data Capture), reformater NPM/LU2 i generator skryptów.

Rozszerzona obsługa narzędzi wykonawczych

Workload Simulator oferuje użytkownikom różne narzędzia do testowania sieci, takie jak interfejs ISPF, narzędzie monitora ekranowego, generator raportów wykonawczych i ITPECHO.

Analizy wyników testów

Workload Simulator udostępnia narzędzia do analizowania wyników testów, w tym zapisy z dzienników i porównania danych z dzienników, a także mechanizmy mierzenia czasu odpowiedzi.

IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 wymaga jednego z wymienionych dalej systemów operacyjnych.

  • IBM z/OS V1 (5694-A01) lub nowsza wersja
  • IBM OS/390, V2R10 (5647-A01) lub nowsza wersja

Wymagania sprzętowe

IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 działa w każdym środowisku sprzętowym, które jest zgodne z wymienionym oprogramowaniem.