Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Linux, AIX, zintegrowany serwer DB2, zewnętrzny serwer DB2, Oracle.

Więcej informacji

Wysoką dostępność zapewnia komponent DB2 HADR oraz mechanizm obsługi klastrów WebSphere uwzględniający niestandardowe węzły i serwery HTTP. Wdrażając wzorzec w środowisku obejmującym wiele systemów, można wybrać system docelowy dla każdego węzła w topologii.

Więcej informacji

Pakiety poprawek oprogramowania pośredniego instaluje się w nowych i istniejących wdrożeniach przy wykorzystaniu strategii iFix i operacji konserwacyjnych PureApplication.

Więcej informacji

Skalowanie poziome (liczba węzłów) i pionowe (zasoby procesorowe, pamięć).

Więcej informacji