Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe IBM Sterling Web Forms można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe IBM Sterling Web Forms można znaleźć tutaj: