Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Sterling Web Forms umożliwia tworzenie i wymianę dokumentów biznesowych drogą elektroniczną przy użyciu bezpiecznego, konfigurowalnego serwisu WWW oraz udostępnia ekonomiczne funkcje komunikacji firma-firma (B2B) mniejszym partnerom handlowym. To konfigurowalne rozwiązanie bazujące na formularzach WWW stanowi elektroniczną alternatywę dla nieefektywnej komunikacji przy użyciu dokumentów papierowych, wciąż stosowanej przez niektórych mniejszych partnerów handlowych. Sterling Web Forms przyczynia się do ograniczenia liczby błędów i pozwala na skonstruowanie zestawu efektywnych procesów biznesowych oraz obniżenie kosztów obsługi łańcucha dostaw.

Większe zaangażowanie partnerów handlowych

Implementacja pojedynczego procesu obejmującego wszystkich Twoich partnerów handlowych, niezależnie od ich wielkości i przygotowania technicznego.

Większa przejrzystość społeczności

Wgląd w stan całego elektronicznego środowiska partnerów handlowych dzięki generowaniu raportów dotyczących społeczności.

Zautomatyzowana rejestracja partnerów

Szybsze wdrażanie partnerów handlowych dzięki zautomatyzowanym procesom rejestracji i zbierania informacji.

Konfigurowanie formularzy WWW

Gotowe rozwiązanie z konfigurowalnymi szablonami, które pozwalają wybrać logo, układ i kompozycję kolorystyczną.

Konsolidacja procesów biznesowych

Usprawnienie sprawdzonych procesów biznesowych umożliwiające skuteczniejszą kontrolę kosztów i marży.

Najważniejsze cechy

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM