Wymiana formularzy EDI z mniejszymi partnerami

Aby ograniczyć liczbę błędów i zyskać na czasie, wystarczy wybrać właściwe rozwiązanie. Takie, które eliminuje konieczność zawierania z mniejszymi i/lub sezonowymi partnerami handlowymi transakcji w oparciu o dokumenty papierowe lub przesłane faksem czy rozmowy telefoniczne poprzez ich konwersję do formatu EDI (Electronic Data Interchange). Ponadto całkowite koszty związane z zarządzaniem siecią partnerów znacznie się obniżą. Rozwiązanie IBM Small Partner Automation eliminuje transakcje oparte na dokumentach papierowych oraz ręczne przetwarzanie danych, automatyzując transakcje za pośrednictwem formularzy sieciowych i konwersji dokumentów. Dzięki temu Ty czerpiesz szereg korzyści, jakie niesie automatyzacja, a jednocześnie nie zmuszasz partnerów handlowych do gruntownej zmiany ich dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności.

Niższe koszty dzięki wymianie formularzy EDI

Umożliwia mniejszym partnerom handlowym konwersję dokumentów w postaci wiadomości e-mail, faksów i listów do standardu EDI, który sprzyja ograniczeniu błędów i niższym kosztom.

Większa przejrzystość społeczności

Wgląd w stan całego elektronicznego środowiska partnerów handlowych dzięki raportom dotyczących społeczności.

Egzekwowanie reguł biznesowych na wszystkich poziomach

Zapewnia przestrzeganie uzgodnionych procedur biznesowych, egzekwując właściwą koordynację na poziomie dokumentów i procesów.

Automatyzacja wdrażania mniejszych partnerów

Rozwiązanie pomaga szybciej wdrażać mniejszych partnerów handlowych dzięki zautomatyzowanym procesom rejestracji i zbierania informacji.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej