Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Web Content Manager przyspiesza opracowywanie i wdrażanie treści cyfrowych w różnych kanałach WWW i mobilnych. Ten wszechstronny system zarządzania serwisami WWW umożliwia tworzenie i publikowanie treści dla różnych odbiorców oraz zarządzanie tą treścią. Dzięki zaawansowanym funkcjom personalizacji, możliwości błyskawicznego wdrażania serwisów oraz narzędziom mobilnym i społecznościowym IBM Web Content Manager pomaga dostarczyć właściwe informacje właściwym odbiorcom w optymalnym czasie. Łatwa integracja z wieloma systemami sprzyja szybszemu tworzeniu i dostarczaniu treści. Produkt wspomaga tworzenie spersonalizowanych, responsywnych, wartościowych i atrakcyjnych środowisk cyfrowej interakcji.

Bogate treści dla kanałów cyfrowych

Produkt ułatwia tworzenie bogatych treści za pomocą narzędzi do edytowania tekstu sformatowanego umożliwiających specjalistom biznesowym i osobom odpowiedzialnym za treść szybkie opracowywanie i aktualizowanie rozbudowanych treści WWW bez angażowania działu informatycznego.

Szybkie opracowywanie i dostarczanie treści WWW

Korzystając z posiadanych treści i zasobów, możesz szybko opracowywać i wdrażać atrakcyjne serwisy cyfrowe, a także aplikacje udostępniające treść w oparciu o gotowe do użycia szablony, projekty i komponenty WWW.

Personalizacja cyfrowych interakcji

Narzędzia do personalizacji umożliwiają tworzenie interfejsów WWW dopasowanych do potrzeb, zachowań, ról, języka, urządzeń i preferencji użytkowników.

Zarządzanie cyklem życia treści

Produkt wspomaga zarządzanie treścią WWW na wszystkich etapach jej cyklu życia. Funkcje zarządzania projektami w połączeniu z kontekstowym paskiem narzędzi ułatwiają tworzenie, zatwierdzanie, kontrolę wersji, publikowanie i syndykowanie treści WWW.

Zarządzanie treścią społecznościową i mobilną

Narzędzia społecznościowe i mobilne mogą pomóc w zarządzaniu różnego typu treściami dla mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych. Funkcja marketingu w mediach społecznościowych ułatwia syndykowanie i śledzenie treści w kanałach społecznościowych.

Integracja z wieloma systemami

Szybka i łatwa integracja z wieloma systemami sprzyja szybszemu tworzeniu i dostarczaniu treści. Ogranicza także koszty projektów obejmujących wdrożenia serwisów i utrzymywanie treści w wielu kanałach.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM