Często zadawane pytania

Cena Watson Workspace Essentials wynosi 6 USD miesięcznie za jednego użytkownika. Przedstawiciele handlowi i partnerzy handlowi IBM oferują upusty ilościowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie z naszą ofertą dla przedsiębiorstw, pod adresem https://www.ibm.com/us-en/marketplace/watson-workspace/purchase.

Watson Workspace Essentials można kupić na trzy sposoby: płacąc kartą kredytowa w serwisie IBM Marketplace, u przedstawiciela handlowego IBM albo u partnera handlowego.

Obie edycje oferują te same funkcje pracy zespołowej, m.in.: wiadomości grupowe/bezpośrednie, współużytkowanie plików, wyszukiwanie, niestandardowe integracje, otwarte interfejsy API, technologię kognitywną Watson. Essentials udostępnia ponadto: ·Pojedyncze logowanie w oparciu o protokół SAML ·Administracyjne mechanizmy kontrolne ·Zarządzany dostęp gości ·Dedykowane wsparcie

W zespole Watson Workspace Essential bez dodatkowych opłat gośćmi (zewnętrznymi w stosunku do zespołu) może być 10% autoryzowanych użytkowników (jednak nie więcej niż 10).

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, która edycja będzie właściwa dla Twojej firmy.

Finansujemy możliwości

Zarządzanie przepływami gotówkowymi

Oferujemy kredyty i leasing przy zakupie oprogramowania, usług, systemów oraz kompletnych rozwiązań

Krótsze oczekiwanie na korzyści

Możesz osiągnąć nawet od 2 do 3 razy wyższą wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) przy oprocentowaniu na poziomie 0% przez 12 miesięcy

Już dziś rozpocznij swój projekt

Inwestycja zwraca się nawet o 20% szybciej niż w przypadku płatności całej kwoty z góry

Informacje prawne

Warunki używania

Szczegółowe warunki używania tego produktu, w tym wszelkie umowy o świadczenie usług w chmurze, które mają do niego zastosowanie.

Zobacz warunki używania