Rozwiązanie dla pracowników opieki społecznej

IBM Watson Health Solution for Child Welfare oferuje wiedzę specjalistyczną, pogłębione rozwiązania i możliwości funkcjonalne zintegrowane z narzędziami do oceny i prowadzenia spraw. Produkt obsługuje najważniejsze procesy biznesowe związane z zabezpieczeniem społecznym dzieci, a jednocześnie pozwala na ich elastyczne dostosowywanie do lokalnych wymagań. Udostępnia pracownikom opieki społecznej kompleksowe ujęcie klientów i czynników wpływających na ich sytuację życiową, a przez to pomaga we wspieraniu dzieci na każdym etapie drogi do lepszej pozycji społeczno-ekonomicznej.
IBM Watson Health Child Welfare

Modularne

Umożliwia instytucjom odpowiedzialnym za społeczne zabezpieczenie dzieci realizację programów modernizacyjnych w dowolnie obranym tempie — od wdrożenia jednego modułu funkcjonalnego po kompleksowy system. Instytucja wybiera moduły dopasowane do swoich potrzeb.

Elastyczna platforma

Udostępnia instytucjom ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania społecznym zabezpieczeniem dzieci, przystosowane do konfiguracji i rozbudowy powiązanej z potrzebami i możliwościami budżetowymi.

Dostęp mobilny

Pracownicy opieki społecznej mogą spędzić więcej czasu w terenie, z dziećmi i rodzinami.

Analizy kognitywne

Udostępnia nowe modele decyzyjne usprawniające pracę osób zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w opiekę społeczną.

Innowacyjne rozwiązania modularne

  • Moduł rozpoznawczy, który pomaga w generowaniu skierowań
  • Moduł dochodzeniowy
  • Moduł prowadzenia spraw pomaga w organizacji danych
  • Moduł pracy zespołowej umożliwia bezpieczne współużytkowanie informacji
  • Moduł prawny pomaga w obsłudze spraw sądowych
  • Moduł zarządzania zasobami udostępnia kokpity z danymi

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ilustracje produktów

Obszar roboczy dla pracownika opieki społecznej
Obszar roboczy dla pracownika opieki społecznej
Plan poprawy sytuacji dziecka
Plan poprawy sytuacji dziecka
Ocena potrzeb dziecka
Ocena potrzeb dziecka
Sprawa adopcji
Sprawa adopcji

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej