Wyróżnione funkcje

Wieloaspektowa i zautomatyzowana interpretacja danych genomicznych

Watson for Genomics automatyzuje opisywanie i ustalanie priorytetów aberracji genomu, sygnalizując ich istotność terapeutyczną, prognostyczną i diagnostyczną. Buduje obszerną listę potencjalnych opcji terapii celowanej i immunoterapii oraz opcji badań klinicznych opartych na biomarkerach. Funkcja tworzenia profilu molekularnego udostępnia pogłębioną kliniczną interpretację zmian genetycznych w próbce, stwarzając warunki do podejmowania decyzji klinicznych dotyczących spersonalizowanej terapii nowotworu.

Szybkość i skuteczność

Watson for Genomics przynosi oszczędność czasu i ogranicza zmienność wyników dzięki szybkiej, spójnej i skutecznej interpretacji danych dotyczących różnych rodzajów nowotworów.

Przejrzyście zdefiniowany model poziomów dowodów

Sugerowane opcje terapeutyczne skojarzone z każdą zmianą są poparte przeglądem leków, opisem mechanizmu działania i uzasadnieniem takiego skojarzenia w ramach przejrzyście zdefiniowanego modelu poziomów dowodów. Informacje o odpowiedzi i oporności na lek są przedstawione wraz z odsyłaczami hipertekstowymi do źródłowych dowodów. Dowody pochodzą m.in. z dokumentacji leków w zasobach FDA, wytycznych NCCN oraz publikacji zawierających opis dowodów klinicznych i przedklinicznych.

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

Watson for Genomics spełnia wymagania HIPAA i RODO.

Fachowo zweryfikowane, aktualne i obszerne treści

Watson for Genomics wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyodrębniania danych nieustrukturyzowanych z recenzowanych publikacji i nieustannego poszerzania swojego zasobu wiedzy. Udostępnia informacje o wariantach i treści kliniczne — aktualne, oparte na najnowszych dopuszczonych opcjach terapii, w tym terapii celowanej i immunoterapii, wytycznych profesjonalnych, badaniach klinicznych opartych na biomarkerach, bazach danych genomicznych i odpowiednim piśmiennictwie. Cała treść jest weryfikowana przez ekspertów w danej dziedzinie.

Skalowalna usługa SaaS

Watson for Genomics umożliwia skalowalne badanie dużych prób, udostępniając gotowy do użycia model z dostępem przez interfejs API i możliwością wsadowego wczytywania przypadków i pobierania wyników. Do rozpoczęcia pracy wymagana jest tylko minimalna konfiguracja i nie jest konieczny zakup dodatkowego sprzętu.

Import różnych danych

Watson for Genomics zapewnia wszechstronną interpretację danych o różnych rodzajach nowotworów i obsługuje panele genetyczne o dowolnej wielkości, w tym sekwencjonowanie całego eksomu i całego genomu. Przekrój rodzajów nowotworów obejmuje m.in. guzy lite, złośliwe nowotwory hematologiczne oraz nowotwory złośliwe u dzieci. System jest w stanie wczytywać dane w różnych formatach wejściowych, pozwalając na wszechstronną ocenę typów zmian istotnych w nowotworach somatycznych.

Watson for Genomics — krótkie omówienie rozwiązania

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania

Przykład z praktyki klienta

Pomaga lekarzom w precyzyjnym leczeniu nowotworów

Quest Diagnostics