Co rozwiązanie Watson Care Manager może zmienić w Twojej organizacji

IBM Watson® Care Manager ułatwia organizacjom wykorzystywanie i integrowanie różnorodnych informacji z rozmaitych systemów i od wielu dostawców usług opieki, zautomatyzowanie przepływów pracy w zarządzaniu opieką i elastyczne dostosowywanie się do nowych potrzeb coraz większej populacji objętej zarządzaniem. Może pomóc w tworzeniu indywidualnych planów opieki i zarekomendować optymalne połączenie ustrukturyzowanych programów, sprawdzonych procedur i spersonalizowanych analiz.

Rozwiązanie Watson Care Manager opiera się na innowacyjnej platformie w chmurze, która jest gotowa na zapewnienie zgodności z ustawą HIPAA i pozwala agregować dane i łączyć interesariuszy, pomagając w koordynowaniu i dostarczaniu usług.

Optymalizacja zarządzania opieką

Używaj rozwiązania Watson Care Manager, by tworzyć spersonalizowane plany opieki, w ramach których pacjenci są traktowani całościowo.

Skalowanie interakcji

Z łatwością rozwijaj system, by obejmować zarządzaniem coraz większą liczbę osób.

Lepsza koordynacja opieki

Wykorzystuj analizy kognitywne, by uwolnić potencjał ukryty w ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych.

Inteligentna praca

Zwiększ efektywność, korzystając ze zautomatyzowanych przepływów pracy w rozwiązaniu Watson Care Manager.

Wyróżnione funkcje

 • Przepływy pracy dotyczące zarządzania opieką
 • Podsumowanie stanu zdrowia
 • Ustrukturyzowane programy
 • Podsumowywanie notatek
 • Wsparcie w świadczeniu pomocy
 • Współdziałanie z rozwiązaniami IBM Watson Health
 • Integracja z systemami innych firm
 • Narzędzia do nadzorowania i zarządzania
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Watson Health Cloud

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

 • HIPAA for Healthcare USA
 • UK Data Protection Act

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Widok planu
Widok planu
Obszar roboczy menedżera ds. opieki
Obszar roboczy menedżera ds. opieki
Obszar roboczy nadzorcy
Obszar roboczy nadzorcy