Dowiedz się więcej o IBM VS FORTRAN

Przetwarzanie skalarne, wektorowe i równoległe

IBM® VS FORTRAN generuje zoptymalizowany kod przetwarzania skalarnego, pozwalając na uzyskanie wysokiej wydajności programów wykonywanych szeregowo. Umożliwia przetwarzanie wektorowe przy wykorzystaniu mechanizmu IBM ES/3090® Vector Facility i zaawansowane przetwarzanie wektorowe w jeszcze wyższej wydajności w oparciu o mechanizm ES/9000® Vector Facility. Obsługuje zrównoleglanie automatyczne i zaprogramowane jawnie w przypadku aplikacji dla wieloprocesorowych platform sprzętowych IBM.

Ulepszenia systemu z/OS

IBM VS FORTRAN obsługuje rozsiewanie danych we/wy, umożliwiając szybsze wykonywanie sekwencyjnych operacji we/wy w systemie z/OS®. Użytkownicy systemu z/OS mogą określić liczbę buforów we/wy z dokładnością do jednostki. Biblioteczne procedury we/wy dopuszczają użycie i utrzymanie 225 buforów, a także rezydowanie buforów powyżej granicy 16 MB w przypadku użycia IBM DFSMS w wersji 1.1 lub wyższej. IBM VS FORTRAN obsługuje także dane w pamięci wirtualnej na platformie z/OS.

Zgodność ze standardami języka

VS FORTRAN jest zgodny ze standardem języka FORTRAN 77. Oferuje rozszerzoną zgodność ze standardem IBM RS/6000® XL FORTRAN, co ułatwia współdziałanie między platformami i między hostem a stacjami roboczymi. IBM VS FORTRAN zawiera rozszerzenia języka FORTRAN zgodne ze standardami branżowymi, umożliwiając korzystanie z rozwiązań wielu dostawców. Obsługuje też liczby całkowite rozszerzonej precyzji (64-bitowe).

Wymagania techniczne

VS FORTRAN działa na platformach MVS i z/VM. W wypadku środowisk MVS (MVS/ESA, OS/390, z/OS) należy posiadać co najmniej następujące oprogramowanie: MVS/ESA w wersji 4 i MVS/ESA DFP w wersji 3 lub wyższej. Aktualnym systemem operacyjnym jest system z/OS. W wypadku środowisk VM (VM/ESA, z/VM) należy posiadać co najmniej oprogramowanie VM/ESA w wersji 1.0 lub nowszej. Aktualnym systemem operacyjnym jest system z/VM. IBM VS Fortran działa na każdym sprzęcie, który obsługuje wymienione oprogramowanie. Aktualną platformą sprzętową jest serwer zSeries®.