Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Będąc rozwiązaniem stworzonym do obsługi dużych obciążeń produkcyjnych w środowiskach korporacyjnych, AT&T NetBond działa w oparciu o wstępnie zintegrowaną infrastrukturę „chmury w sieci”, która łączy elastyczność i prostotę chmury publicznej z wysokim poziomem bezpieczeństwa chmury prywatnej.

Infrastruktura prywatna sięga chmury

Rozwiązanie IBM bezpiecznie łączy Twoją sieć prywatną z chmurą publiczną, integrując wielowarstwowy system bezpieczeństwa sieci prywatnej AT&T MPLS z zabezpieczeniami chmury IBM.

Mniejsza złożoność i niższy koszt

Proces zarządzania usługami wpisany w zarządzane środowisko obejmuje monitorowanie, instalowanie poprawek, zabezpieczenia systemu operacyjnego, ochronę antywirusową, wykrywanie wtargnięć do sieci oraz zarządzane tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych.

Skalowanie infrastruktury biznesowej

Narzędzia samoobsługowe wyposażone w interfejs WWW zapewniają wygodny dostęp do pojemności i mocy obliczeniowej na żądanie, a zasoby sieciowe dopasowują się dynamicznie do zasobów obliczeniowych, by zapewnić utrzymanie stale wysokiego poziomu usług.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM