Co może zmienić w Twojej firmie

IBM VM Recovery Manager for Power Systems to łatwe w obsłudze i ekonomiczne rozwiązanie zapewniające mechanizmy wysokiej dostępności i usuwania skutków katastrofy. Oprogramowanie automatyzujące, zdalne wsparcie w zakresie jego obsługi i usługi instalacyjne pozwalają usprawnić proces odtwarzania, zwiększania dostępności, testowanie odtwarzania i utrzymywanie tego supernowoczesnego rozwiązania do maksymalizacji dostępności i usuwania skutków katastrofy. Wbudowane mechanizmy i wsparcie IBM sprawiają, że w mniejszym stopniu potrzebne są specjalistyczne umiejętności, optymalizują współczynniki dokładności (RPO) i czasu odtwarzania (RTO), usprawniają tworzenie kopii zapasowych i pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie rosnącymi wolumenami danych.
IBM VM Recovery Manager for IBM Power Systems

Wysoka dostępność i usuwanie skutków katastrofy

Oprogramowanie automatyzacyjne ułatwia restartowanie maszyn wirtualnych na platformie Power Systems w lokalnym lub zdalnym środowisku obsługi kopii zapasowych, oferując mechanizmy wysokiej dostępności i usuwania skutków katastrofy i umożliwiając odtwarzanie.

Niższe koszty

Jeśli aplikacja nie wymaga klastrów PowerHA, rozwiązanie pozwala wyeliminować wydatki związane ze zduplikowanymi licencjami na oprogramowanie oraz bardziej skomplikowaną implementacją tradycyjnych klastrów i zarządzaniem nimi.

Testowanie usuwania skutków katastrofy

Automatyzacja przełączania awaryjnego upraszcza testowanie mechanizmu usuwania skutków katastrofy, z kolei funkcja próbnego usuwania skutków katastrofy pozwala sprawdzać ten mechanizm bez zakłócania produkcji.

Usprawnione odtwarzanie

Rozwiązanie zapewnia zautomatyzowane sterowanie replikacją danych i wykonywanie zadań związanych z restartowaniem systemów, aplikacji i obciążeń w lokalizacjach zdalnych.