Co rozwiązanie IBM Spectrum Virtualize może zmienić w Twojej firmie?

Nastał koniec ery, w której organizacje przedkładały infrastrukturę ponad informacje, często zapominając o kosztach i nie doceniając funkcji biznesowych, jakim powinna służyć infrastruktura. Współczesne organizacje poszukują sposobów na lepsze przechowywanie, zabezpieczanie i wykorzystywanie danych, a także zarządzanie nimi. W tym celu wykorzystują chmury prywatne i hybrydowe, które łączą w sobie możliwości lokalnej i chmurowej pamięci masowej, a w efekcie oferują większą elastyczność za mniejszą cenę. IBM Spectrum Virtualize to nowe rozwiązanie pozwalające stawić czoło temu wyzwaniu, m.in dzięki konfiguracjom chmury hybrydowej uwzględniającym nieprzerwane tworzenie zapisu lustrzanego i obrazów stanu danych.

Większa wartość danych

Ogranicza koszty przechowywania danych poprzez optymalne wykorzystanie zasobów, redukcję objętości danych i usprawnienie aplikacji w celu przyspieszenia analiz biznesowych.

Bezpieczeństwo danych na wyższym poziomie

Pomaga chronić dane przed ujawnieniem i realizować kompleksową strategię zapewnienia wysokiej dostępności, uwzględniającą możliwości przenoszenia danych i aplikacji oraz usuwania skutków awarii lub katastrof.

Prostota i przejrzystość danych

Wspiera realizację strategii niezależnie od wybranej infrastruktury dzięki ściśle powiązanym funkcjom i spójnemu zarządzaniu heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej.

Więcej możliwości

Pozwala przedsiębiorstwom używać oprogramowania na serwerach x86, a jednocześnie oferuje nowe możliwości zarządzania wdrożeniami w chmurze hybrydowej oraz w samodzielnie utrzymywanych chmurach prywatnych.

Dostęp do nowych usług

Dzięki oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize dostawcy usług mogą zaoferować użytkownikom rozwiązań IBM SVC, Storwize i obsługiwanych heterogenicznych pamięci masowych nowe narzędzia do usuwania skutków awarii i katastrof w modelu usługowym (DRaaS).

Najważniejsze funkcje

  • Większa wartość danych
  • Bezpieczeństwo danych
  • Inteligentna kontrola
  • Prostota i przejrzystość danych
  • Wdrożenie w chmurze hybrydowej i prywatnej, utrzymywanej samodzielnie
  • Dopełnienie wirtualizacji serwerów

Kup teraz i postaw pierwszy krok