Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Serwery wirtualne IBM Cloud to najlepszy wybór, gdy potrzebujesz szybkiej instalacji, lepszej skalowalności i płatności tylko za wykorzystane zasoby. Dostępne w węzłach publicznych i prywatnych serwery wirtualne IBM Cloud zapewniają szybkie skalowanie i są efektywne kosztowo. Ich wykorzystanie można rozliczać miesięcznie lub godzinowo. Wybierasz opcje konfiguracji węzła publicznego lub prywatnego spełniające Twoje potrzeby albo zmieniasz liczbę rdzeni, wielkość pamięci masowej i RAM. Możesz też stworzyć środowisko prawdziwie hybrydowe, obejmujące serwery wirtualne, zasoby serwerów fizycznych i inne usługi chmury z jedną siecią prywatną, jednym interfejsem API i systemem zarządzania.

Wyższa wydajność

Korzystasz z serwerów wirtualnych zbudowanych tak, by zasoby wirtualne były odwzorowane na zasoby fizyczne na zasadzie 1:1, a rdzenie procesorowe działały z zegarem co najmniej 2,0 GHz.

Większa elastyczność

Możesz skonfigurować chmurę, wybierając serwery wirtualne dopasowane do specyfiki planowanych obciążeń. Wybierasz rdzenie, pamięć masową, pamięć RAM i w kilka minut Twój serwer jest gotowy do użytku.

Platforma globalna

Masz dostęp do centrów przetwarzania danych i sieciowych punktów POP na całym świecie dzięki naszej szybkiej sieci prywatnej.

Lepsza kontrola

Bezpośrednio zarządzasz swoją chmurą za pośrednictwem jednego interfejsu API i portalu. Pojedyncza platforma pozwala uzyskać większą wydajność i upraszcza zarządzanie, przez co masz lepszą kontrolę nad chmurą.

Funkcje sieciowe

Zyskaj przepustowość wychodzącą rzędu 250 GB i nielimitowaną przychodzącą — obie w sieci publicznej — a także korzystaj z nielimitowanej przepustowości w sieci prywatnej i do zarządzania.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok