Wyróżnione funkcje

Liderzy branży

IBM i Cisco z powodzeniem współpracują ze sobą już od 15 lat, mając ponad 25 000 wspólnych klientów.

Obsługa chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej

VersaStack for Hybrid Cloud pozwala uzyskać nieograniczoną elastyczność dzięki intuicyjnej, wydajnej i wszechstronnej infrastrukturze, którą można wdrażać także w chmurze. IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud poszerza możliwości infrastruktury VersaStack o rodzimy, oparty na wykorzystaniu pamięci masowej mechanizm replikacji między lokalnymi wdrożeniami VersaStack a chmurą IBM, pozwalając na skuteczniejsze usuwanie skutków awarii i katastrof. Do chmur prywatnych proponujemy rozwiązanie IBM Spectrum Access oparte na infrastrukturze VersaStack™.

Większa wydajność aplikacji biznesowych

Wykorzystując oparte na pamięci flash rozwiązanie VersaStack, można zbudować ekonomiczną infrastrukturę centrum przetwarzania danych, która przyspieszy jego pracę i umożliwi wdrożenie mechanizmów potrzebnych do obsługi intensywnych obliczeniowo aplikacji. Dostęp do zrealizowanych w całości w technologii flash systemów IBM® FlashSystem® V9000, IBM FlashSystem A9000, IBM FlashSystem 900, IBM Storwize® V7000F i IBM Storwize V5030F pozwala zwiększyć wydajność aplikacji i podejmować decyzje operacyjne na podstawie informacji otrzymywanych w czasie niemal rzeczywistym.

Elastyczne opcje konfiguracji pamięci masowej

Pamięci masowe flash i systemy hybrydowe pozwalają na zwiększanie pojemności zgodnie z rosnącymi potrzebami — od małych wdrożeń w środowiskach oddziałowych po duże — a kontroler IBM SAN Volume Controller (SVC) ułatwia zoptymalizowanie już posiadanych pamięci masowych. Dodanie rozwiązania IBM Spectrum Scale™ umożliwia obsługę danych blokowych, plikowych i obiektowych w jednym, wysokiej klasy systemie zarządzania.

Jeden bezpieczny punkt sterowania zasobami pamięci masowej

Rozwiązanie grupuje w pule pojemność wielu systemów pamięci masowych (zarówno IBM, jak i innych firm) działających w jednej sieci SAN, ułatwia zarządzanie warstwami danych i zwiększa bezpieczeństwo, umożliwiając szyfrowanie zwirtualizowanych danych.

Większa wydajność pamięci masowej

Mechanizmy redukcji danych IBM, obejmujące kompresję IBM Real-time Compression™, umożliwiają zwiększenie pojemności pamięci masowej i ograniczenie zapotrzebowania na przestrzeń fizyczną, zasilanie i chłodzenie. IBM Easy Tier® pomaga zrównoważyć wydajność z kosztami infrastruktury IT w wielowarstwowym środowisku pamięci masowych.

Proste skalowanie

Klienci otrzymują możliwość dynamicznej alokacji zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowych przechowywanych w środowisku lokalnym lub chmurze. Pozwala to ograniczyć koszt i pracochłonność projektowania, wdrażania i zarządzania.

Dynamiczne przenoszenie danych

Użytkownicy mogą przenosić dane między urządzeniami, w środowisku lokalnym lub w chmurze, lepiej zarządzać pojemnością pamięci masowej i skalować ją bez przerywania pracy aplikacji bądź ograniczania dostępności danych.

Wstępnie zweryfikowane rozwiązania

Oparta na wzorcach Cisco Validated Designs i wytycznych IBM® Redbooks® infrastruktura VersaStack wykorzystuje wstępnie zweryfikowane, ekonomiczne i wydajne rozwiązania, które obniżają poziom ryzyka. Dzięki temu użytkownik może zwiększyć efektywność swojego środowiska i przyspieszyć wdrażanie oraz udostępnianie aplikacji, ograniczając przy tym zagrożenia.