Wyróżnione funkcje

Liderzy branży

IBM i Cisco z powodzeniem współpracują ze sobą już od 15 lat, mając ponad 25 000 wspólnych klientów.

Obsługa chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej

VersaStack for Hybrid Cloud pozwala uzyskać wszechstronną infrastrukturę, którą można wdrażać także w chmurze. IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud we współpracy z VersaStack pozwala usuwać skutki katastrof i przenosić obciążenia dzięki rodzimemu, opartemu na wykorzystaniu pamięci masowej mechanizmowi replikacji między lokalnymi wdrożeniami VersaStack a chmurą IBM Cloud lub Amazon AWS. VersaStack for Private Cloud, za pośrednictwem IBM Cloud Paks, obsługuje tradycyjne i nowe aplikacje od początku działające w chmurze. Dzięki temu sprzyja szeroko zakrojonej automatyzacji sfery IT i zapewnia wszechstronność na miarę chmury.

Większa wydajność aplikacji biznesowych

Wykorzystując oparte na pamięci flash rozwiązanie VersaStack z akceleracją NVMe, można zbudować ekonomiczną infrastrukturę centrum przetwarzania danych, która przyspieszy jego pracę i umożliwi wdrożenie mechanizmów potrzebnych do obsługi intensywnych obliczeniowo aplikacji. Zwiększ wydajność aplikacji i podejmuj decyzje operacyjne na podstawie informacji otrzymywanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Elastyczne opcje konfiguracji pamięci masowej

Pamięci masowe all-flash i systemy hybrydowe pozwalają na zwiększanie pojemności zgodnie z rosnącymi potrzebami — od małych wdrożeń w środowiskach oddziałowych po duże — a kontroler IBM SAN Volume Controller (SVC) ułatwia zoptymalizowanie już posiadanych pamięci masowych. Dodanie rozwiązania IBM Spectrum Scale™ umożliwia obsługę danych blokowych, plikowych i obiektowych w jednym, wysokiej klasy systemie zarządzania.

Jeden bezpieczny punkt sterowania zasobami pamięci masowej

Rozwiązanie grupuje w pule pojemność wielu systemów pamięci masowych (zarówno IBM, jak i innych firm) działających w jednej sieci SAN, ułatwia zarządzanie warstwami danych i zwiększa bezpieczeństwo, umożliwiając szyfrowanie zwirtualizowanych danych.

IBM Storage Utility Offering

Osiągnij maksymalną elastyczność. To nowy sposób nabywania pojemności zapewniający jej natychmiastową dostępność i korelujący koszt zakupu z realizowanymi inicjatywami biznesowymi. Oferta ta jest unikalna, ponieważ umożliwia przewidywanie miesięcznych kosztów pojemności. Natomiast opłaty naliczane są tylko za faktycznie potrzebną pojemność w danym miesiącu, a nie z góry. Nie trzeba kupować ani dzierżawić dużej pojemności „na wszelki wypadek”. Korzystasz z miejsca, którego potrzebuje Twoja firma, a rozwiązanie IBM zajmuje się resztą.

Większa wydajność pamięci masowej

Mechanizmy redukcji danych IBM, obejmujące kompresję IBM Real-time Compression™, umożliwiają zwiększenie pojemności pamięci masowej i ograniczenie zapotrzebowania na przestrzeń fizyczną, zasilanie i chłodzenie. IBM Easy Tier® pomaga zrównoważyć wydajność z kosztami infrastruktury IT w wielowarstwowym środowisku pamięci masowych.

Proste skalowanie

Klienci mogą w łatwy i ekonomiczny sposób dynamicznie alokować zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięciowe przechowywane w środowisku lokalnym lub chmurze. Pozwala to ograniczyć koszt i pracochłonność projektowania, wdrażania i zarządzania.

Dynamiczne przenoszenie danych

Użytkownicy mogą przenosić dane między urządzeniami, w środowisku lokalnym lub w chmurze, lepiej zarządzać pojemnością pamięci masowej i skalować ją bez przerywania pracy aplikacji bądź ograniczania dostępności danych.

Wstępnie zweryfikowane rozwiązania

Oparta na wzorcach Cisco Validated Designs i wytycznych IBM® Redbooks® infrastruktura VersaStack wykorzystuje wstępnie zweryfikowane, ekonomiczne i wydajne rozwiązania, które obniżają poziom ryzyka. Dzięki temu użytkownik może zwiększyć efektywność swojego środowiska i przyspieszyć wdrażanie oraz udostępnianie aplikacji, ograniczając przy tym zagrożenia.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok