Poznaj te składniki i produkty dopełniające

MaaS360 Advisor

Advisor to potężny mechanizm kognitywny, który dostarcza informacji kontekstowych opartych na analizie sprawdzonych praktyk zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi i powiadomień o nowych zagrożeniach przesyłanych przez platformę IBM X-Force® Exchange. To inteligentne narzędzie czerpie wartościowe informacje ze źródeł ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Ponadto jest spersonalizowane pod kątem Twojej branży, rozmiaru firmy i jej środowiska mobilnego, w tym urządzeń, platform i aplikacji użytkowanych w całej organizacji.

MaaS360 Mobile Metrics

Narzędzie Mobile Metrics wykorzystuje zagregowane dane o ponad 12 000 wdrożeń platformy MaaS360 Mobile Metrics przeprowadzonych przez klientów na całym świecie, by jako pierwsze rozwiązanie na rynku przeprowadzać w chmurze analizy porównawcze środowisk mobilnych. Dzięki danym dotyczącym różnych organizacji i przeprowadzonych przez nie wdrożeń środowisk mobilnych klienci mogą porównać konfiguracje swoich zabezpieczeń z systemami stosowanymi przez inne firmy wybrane na podstawie branży, rozmiaru lub innego kryterium.

MaaS360 Mobile Security Index

Mobile Security Index to narzędzie analityczne uwzględniające specjalizację i lokalizację firmy. Administratorzy systemów zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi mogą dzięki niemu poznać ocenę swojego systemu zunifikowanego zabezpieczania punktów końcowych opartą na analizie najlepszych praktyk branżowych i aktualnych danych o konfiguracji systemów innych firm. Narzędzie pozwala zapoznać się z wynikiem testu porównującego z podobnymi organizacjami wybranymi na podstawie kryteriów takich jak branża, region czy rozmiar. Porównania te są oparte na ogromnych ilościach danych dotyczących już zrealizowanych wdrożeń platformy MaaS360.

Porównanie firmy za pomocą Mobile Security Index

Funkcja porównania firmy umożliwia administratorowi rozwiązania do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi interaktywne przeanalizowanie najważniejszych dla niego czynników. Wyniki dla każdego z omawianych czynników są obliczane na podstawie zachowań klientów platformy MaaS360 i względnej wagi każdego z zabezpieczeń. Ta jest z kolei obliczana w oparciu o poziom zaawansowania wdrożenia danego zabezpieczenia. Wynik końcowy każdego użytkownika jest wyświetlany razem z wartością wyliczoną na podstawie porównania najlepszych wyników branżowych.

Produkty MaaS360 + BigFix

Produkty MaaS360 i IBM BigFix stosowane łącznie umożliwiają realizację elastycznej strategii ochrony punktów końcowych. Korzystając z bogatych możliwości zarządzania systemami klienckimi macOS i Windows, menedżerowie odpowiedzialni za sferę IT i bezpieczeństwo mogą uwzględnić w tej strategii wszystkie modele użytkowania urządzeń, w tym urządzenia należące do przedsiębiorstwa i prywatne, przynoszone przez użytkowników (BYOD). Organizacje mogą niezawodnie instalować aktualizacje i poprawki na urządzeniach, jednocześnie ograniczając ryzyko naruszenia zabezpieczeń, spełniając wymagania prawne i stwarzając użytkownikom warunki do efektywnej pracy.

Przykład z praktyki klienta

Obraz studium przypadku

Arrow International (NZ) Ltd

Przeczytaj opis wdrożenia

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Zarządzaj swoimi urządzeniami za pomocą pojedynczego rozwiązania UEM

  Problem

  Próbujesz zapanować nad technologią Internetu rzeczy, stosując jednocześnie systemy MDM, EMM i nowe platformy.

  Rozwiązanie

  Platforma MaaS360 do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi pozwala uniknąć inwestowania w wiele różnych platform, zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność specjalistów ds. IT.

 • Dbaj o bezpieczeństwo punktów i użytkowników końcowych, a także tego, co między nimi

  Problem

  Potrzebujesz zunifikowanego systemu do ochrony punktów końcowych, użytkowników, aplikacji i danych.

  Rozwiązanie

  Platforma MaaS360 obsługuje wszystkie popularne wersje systemów operacyjnych stosowanych w urządzeniach końcowych, w tym iOS i macOS firmy Apple, Android firmy Google oraz Microsoft Windows — od wersji Windows XP SP3 do nowego systemu Windows 10.

 • Wyciągaj informacje z danych dostarczanych codziennie przez urządzenia mobilne

  Problem

  Nie jesteś w stanie przeanalizować ogromnych ilości danych z punktów końcowych.

  Rozwiązanie

  Dzięki systemowi Watson™ kognitywna platforma MaaS360 do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi pełni rolę zaufanego doradcy, który dostarcza wyniki analiz kognitywnych i kontekstowych oraz wykonuje w chmurze analizy porównawcze, pomagając zespołom IT zwiększać swoją efektywność i lepiej chronić środowisko mobilne.

 • Przenieś się ze starych platform PC, nie ponosząc dodatkowych kosztów

  Problem

  Windows 7 wymaga ciągłego instalowania poprawek, aktualizowania i zabezpieczania.

  Rozwiązanie

  Łącząc zestawy interfejsów API i agentów, platforma MaaS360 do zunifikowanego zarządzania punktami końcowymi pozwala zespołom IT zarządzać jednocześnie nowymi i starymi platformami PC, umożliwiając udane przejście na system Windows 10 bez wykorzystywania osobnych rozwiązań i inwestowania w nowe narzędzia.

 • Oprogramowanie UEM możesz skalować wraz z rozwojem swojego środowiska

  Problem

  Zespół IT zmaga się z ciągle rosnącą liczbą urządzeń

  Rozwiązanie

  Przestań martwić się kosztami, konserwacją, skalowaniem i utrzymaniem systemów. Oprogramowanie platformy MaaS360 udostępniane jako usługa (SaaS) można swobodnie skalować wraz z rosnącą liczbą punktów końcowych, opłacając je stopniowo w miarę rozwoju.

Zobacz także

Zastanów się nad tymi powiązanymi produktami zabezpieczającymi:

IBM BigFix Compliance

Widoczność w czasie rzeczywistym i ciągły monitoring zwiększają bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej

IBM BigFix Lifecycle

Zapewnia widoczność stanu punktów końcowych w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa