Wyróżnione funkcje

Generowanie kodu

Automatyzacja tworzenia aplikacji poprzez generowanie kodu opisującego zachowania według diagramów stanu oraz budowanie artefaktów.

Symulacja i testowanie w oparciu o modele

Możliwość sprawdzenia poprawności projektu na wczesnym etapie prac oraz automatyzacja testowania dzięki komplementarnemu produktowi IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Test Conductor.

Wsparcie na różnych etapach cyklu tworzenia

Oferuje wizualne środowisko programistyczne zintegrowane z systemami i platformą inżynierii oprogramowania, doskonale wpisując się w cały cykl tworzenia produktu programistycznego.

Unikanie błędów

Przestań wydawać pieniądze na wykrywanie i usuwanie defektów, których można było uniknąć dużo wcześniej.

Środowisko sprzyjające pracy

Wykorzystaj środowisko do tworzenia oprogramowania systemów wbudowanych i systemów czasu rzeczywistego w modelu zwinnym wraz z generowaniem pełnych aplikacji w językach C++, C, Java i Ada — w tym MISRA-C i MISRA-C++.

Większa produktywność programistów

Środowisko obejmuje także szybkie prototypowanie i opracowywanie symulacji w celu debugowania jeszcze na etapie projektu, zautomatyzowane generowanie projektów umożliwiające ciągłą integrację oraz wsparcie dla cyklu życia oprogramowania kluczowego dla bezpieczeństwa.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Zapoznaj się z niniejszym dokumentem PDF (0,98 MB) prezentującym szczegółowe wymagania rozwiązania Rhapsody w wersji 8.1.5.

  Wymagania sprzętowe

  Narzędzie Software Product Compatibility Reports (SPCR) umożliwia dynamiczne generowanie aktualnych raportów o wymaganiach systemowych. Aby użyć raportu:

  • Naciśnij przycisk przesyłania.

  Dane techniczne

  Narzędzie Software Product Compatibility Reports (SPCR) umożliwia dynamiczne generowanie aktualnych raportów o wymaganiach systemowych. Możesz wyszukiwać różne wersje Rhapsody i przeglądać szczegółowe wymagania systemowe dotyczące systemów operacyjnych, hiperwizorów, wymogów wstępnych, obsługiwanego oprogramowania i sprzętu. Aby użyć raportu:

  • Naciśnij przycisk przesyłania
  Zobacz wszystkie dane techniczne