Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM®Rational®Rhapsody®Developer to środowisko do programowania w oparciu o modele (MDD — Model-Driven Development) obsługujące języki UML, SysML i AUTOSAR, a także pozwalające wygodnie pracować w języku DSL (Domain Specific Language). Automatyzuje cykl życia oprogramowania, sprzyja ponownemu wykorzystaniu zasobów, optymalizuje pracę zespołową i wykrywa błędy i defekty na wczesnym etapie prac programistycznych. Inżynierowie oprogramowania mogą tworzyć i testować wydajne architektury i projekty programistyczne, zanim docelowy sprzęt dla aplikacji czasu rzeczywistego i aplikacji wbudowanych — kluczowy dla prac programistycznych w modelu zwinnym — stanie się dostępny.

Funkcje obrazowania

Specyfikacje i projekty możesz prezentować w formie graficznej. Standardy branżowe i precyzyjne adnotacje udoskonalają komunikację między zespołami i w obrębie łańcucha dostaw.

Weryfikacja i sprawdzanie

Weryfikacje specyfikacji i testowanie projektów na wczesnych etapach oraz w trybie ciągłym dzięki symulacjom i analizom opartym na modelach.

Możliwość śledzenia poszczególnych etapów

Uzasadnienia genezy podjętych decyzji dotyczących projektów i kompromisowych rozwiązań, poprzez wgląd w poszczególne etapy definiowania wymagań > specyfikacji > projektowania > pisania kodu.