Wykrywa urządzenia narażone lub przejęte przez szkodliwe oprogramowanie

IBM Trusteer Mobile SDK pomaga wykrywać w czasie rzeczywistym zagrożenia dla urządzeń i sesji. Ułatwia zachowanie integralności aplikacji, w której rozwiązanie to zostało wdrożone, wykorzystując działające w czasie rzeczywistym zaawansowane analizy i funkcje wykrywania ryzyka dla urządzeń. Trusteer Mobile SDK ocenia stan urządzenia, aby ustalić, czy są one narażone na szkodliwe oprogramowanie, konie trojańskie typu RAT, modyfikacje typu jailbreak i dostęp na poziomie root, ataki metodą przesłonięcia aplikacji czy programy przechwytujące wiadomości SMS. Zaawansowane technologie wykorzystują dodatkowe, obecne w wielu kanałach wskaźniki do wykrywania anomalii w zachowaniach użytkowników, różnic w zakresie nawigacji i przypadków phishingu.

Ochrona przed zagrożeniami dla urządzeń mobilnych

Wykrywa i ocenia ryzyko, grożące urządzeniu mobilnemu, kontu i połączeniu internetowemu przed uzyskaniem dostępu do aplikacji bankowej.

Trwałe, trudne do złamania identyfikatory urządzeń

Generuje trwałe identyfikatory urządzeń mobilnych na podstawie cech sprzętowych i programowych, które nie ulegają zmianie po ponownej instalacji aplikacji.

Widoczność w wielu kanałach

Koreluje dane o ryzyku związane z kanałem internetowym i mobilnym w celu jednoznacznego wykrywania ryzyka dla interakcji mobilnych.

Cechy i funkcje IBM Trusteer Mobile SDK

  • Proaktywne wykrywanie ryzykownych prób dostępu
  • Wykrywanie w urządzeniach modyfikacji typu jailbreak i dostępu na poziomie root
  • Certificate Pinning/SSL Pinning
  • Ochrona przed przesłonięciem i wykrywanie emulatorów
  • Zaawansowany algorytm generowania i weryfikacji odcisków urządzeń
  • Kompleksowy widok we wszystkich kanałach

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • FFIEC for Financial USA
  • ISO 27001
  • SOC2 Type 2 (SSAE 16)

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.