Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Informacje o obsłudze systemów Linux, AIX i baz danych nie mają zastosowania w przypadku tego wzorca.

Więcej informacji

Nie mają zastosowania w przypadku tego wzorca.

Więcej informacji

Możliwe jest aktualizowanie wzorców IBM Transformation Extender for Integration Servers w trakcie ich wdrażania oraz aktualizowanie działających instancji systemów wirtualnych.

Więcej informacji

Nie mają zastosowania w przypadku tego wzorca.

Więcej informacji