Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Transformation Extender for Integration Servers Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktu IBM Transformation Extender for Integration Servers zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. WebSphere Transformation Extender for Integration Servers jest pakietem rozszerzeń innych produktów IBM. Wspomaga instalację i integrację oprogramowania WebSphere Transformation Extender z dodatkowymi produktami IBM. Zawiera komponenty oprogramowania WebSphere Transformation Extender gotowe do wdrożenia w przepływach komunikatów, przepływach mediacji i procesach biznesowych.
IBM Transforma​tion Extender for Integratio​n Servers Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.