Wyróżnione funkcje

Interaktywna analiza plików dzienników

W ramach zunifikowanej, interaktywnej sesji dochodzeniowej można przeanalizować wszystkie pliki dzienników związane z danym problemem. IBM® Transaction Analysis Workbench obsługuje różne typy danych dzienników, w tym dane z dziennika IMS, monitora IMS, dziennika CQS, dziennika zdarzeń IMS i dziennika OMEGAMON® for ATF, a także rekordy narzędzia monitorującego systemu CICS® (CMF) w podsystemie SMF oraz dane mechanizmów śledzenia CICS i DB2 oraz dziennika DB2. Ponadto produkt obsługuje wszystkie zdarzenia IFCID dotyczące wydajności i rozliczania.

Gromadzenie historii problemów

Zapisywanie historii dochodzeń prowadzonych przez wszystkich uczestników procesu upraszcza wznawianie i ponowne przypisywanie analizy przy użyciu menedżera sesji. Użytkownik może rejestrować w nim problemy i analizować ich szczegóły. Z menedżera sesji można korzystać za pośrednictwem okna dialogowego ISPF i interfejsu graficznego opartego na technologii Eclipse.

Zautomatyzowany wybór plików

Wyszukiwanie plików koniecznych do przeprowadzenia analizy jest teraz prostsze. Funkcja automatycznego wyboru plików lokalizuje pliki dzienników systemów IMS™, DB2® i innych, a następnie dodaje je do dotyczącej problemu sesji, eliminując konieczność ręcznego, żmudnego przeprowadzania całej procedury.

Obsługa platform przetwarzających wielkie zbiory danych

Uwzględnienie w strategii ogólnokorporacyjnej dzienników systemu z/OS® pozwala scentralizować funkcje archiwizowania i analizowanie dzienników. IBM Transaction Analysis Workbench udostępnia proces wyodrębniania, transformacji i ładowania (ETL) generowanych w środowisku z/OS dzienników rozwiązania SMF i innych podsystemów. Proces ten można zaplanować, a ponadto bez problemów obsługuje on pliki z/OS UNIX® i sekwencyjne zestawy danych MVS.

Śledzenie transakcji

W ramach interaktywnej analizy można śledzić pojedyncze transakcje. W trakcie analizy identyfikowane są wszystkie, niezależnie od typu pliku, rekordy dzienników transakcji, co pozwala na uwzględnienie całego jej cyklu życia.

Przepływy pracy

Dzięki temu rozwiązaniu ułatwisz swoim ekspertom merytorycznym wyznaczenie przepływów pracy w procesie określania problemu. Przepływ pracy może obejmować wybór, wyodrębnienie i zgłoszenie dzienników oraz wskazanie wytycznych wyjaśniających. Aby wykorzystać przepływ pracy do określenia problemu, osoby reagujące na niego jako pierwsze i użytkownicy nie będący specjalistami mogą użyć okna dialogowego ISPF lub opartej na technologii Eclipse wtyczki rozwiązania Transaction Analysis Workbench.

Raportowanie

Za pomocą wbudowanego mechanizmu raportowania wsadowego oraz innych dostępnych oddzielnie narzędzi i rozwiązań do raportowania można przeanalizować wszystkie aspekty napotkanego problemu.