Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Transaction Analysis Workbench for z/OS® to narzędzie do analizowania problemów z wydajnością lub przebiegiem transakcji w środowisku z/OS. Transaction Analysis Workbench udostępnia platformę do badania dzienników i innych danych historycznych, które są gromadzone podczas pracy systemu i przetwarzania transakcji. Proces przetwarzania transakcji niejednokrotnie bywa skomplikowany. Nowoczesne aplikacje z dużą częstotliwością wchodzą w interakcje z zewnętrznymi podsystemami i korzystają z usług systemowych. Wykrycie źródła napotkanego problemu może być trudne. Transaction Analysis Workbench rozszerza zakres tradycyjnych technik analizowania transakcji, upraszczając identyfikowanie przyczyn problemów powstałych w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS

Rejestrowanie historii problemów

Narzędzie Session Manager umożliwia zapisywanie historii każdej sesji z problemami.

Możliwość przeprowadzania analiz

Produkt umożliwia analizowanie danych z systemów IMS™, CICS®, DB2®, IBM WebSphere® i IBM z/OS.

Możliwość śledzenia

Produkt umożliwia śledzenie działania systemów CICS lub IMS współpracujących z podsystemem DB2 bądź systemu IMS współpracującego z podsystemami DB2, WebSphere, MQ, DB2 i IMS Connect.

Najważniejsze cechy

  • Interaktywna analiza plików dzienników
  • Gromadzenie historii problemów
  • Zautomatyzowany wybór plików
  • Obsługa platform przetwarzających wielkie zbiory danych
  • Śledzenie transakcji
  • Przepływy pracy
  • Raportowanie