Wyróżnione funkcje

Niech automatyzacja pracuje dla Ciebie

Automatyzacja zarządzania obciążeniami w oparciu o kalendarz i zdarzenia oraz realizacja zadań w oparciu o priorytety umożliwiają odejście od statycznego ujęcia na rzecz elastycznego środowiska sterowanego usługami. Autonomiczne działania oparte na strategiach i zawsze realizowane w terminie ograniczają liczbę działań, które musisz podjąć samodzielnie. Rozwiązanie powiadamia Cię o nietypowych sytuacjach oraz momencie zainicjowania funkcji samonaprawy i zautomatyzowanego odtwarzania. A działająca w przeglądarce WWW konsola udostępnia panele kontrolne i widoki graficzne prezentujące plan produkcyjny i postęp w jego realizacji.

Potężna integracja

Integracja z Tivoli® Enterprise Portal umożliwia monitorowanie obciążeń i zasobów we wspólnym interfejsie. Jeśli chcesz zarządzać zasobami i nadzorować je w ramach jednego przepływu pracy, sięgnij po z System Automation for z/OS®. Dzięki integracji z programem Workload Manager obciążenia są dynamicznie kierowane do zasobów serwera z System®, co przekłada się na szybsze realizowanie obciążeń i optymalne wykorzystanie zasobów IT. Aplikacje i dane ze środowisk mainframe, serwerów rozproszonych lub chmury IBM można ze sobą połączyć poprzez integrację z oprogramowaniem do analiz wielkich zbiorów danych oraz inteligentnych analiz danych.

Wykorzystaj technologię nowej generacji

Elastyczne możliwości chmury IBM umożliwiają powiększanie i zmniejszanie poziomów inwestycji w zasoby znajdujące się w systemach rozproszonych. Możesz także wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym w zależności od zmieniających się potrzeb biznesowych. Workload Scheduler pozwala swobodnie przenosić aplikacje do chmury IBM lub inicjować udostępnianie dodatkowych serwerów rozproszonych, niezbędnych w okresach maksymalnego obciążenia.

Otwórz się na mobilność

Samoobsługowy katalog na urządzeniach mobilnych pozwala autonomicznie wywoływać zlecenia usług i monitorować ich wyniki. Dzięki samoobsługowym panelom kontrolnym użytkownicy biznesowi mogą sprawdzać stan środowiska automatyzacji obciążeń na urządzeniach mobilnych.

Większa produktywność

Rozwiązanie wykorzystuje strategie biznesowe do automatycznego przetwarzania obciążeń heterogenicznych. Minimalizuje to czas przestojów i zwiększa przepustowość produkcji. Możesz planować setki tysięcy zadań, rozstrzygać współzależności, a także uruchamiać i śledzić zadania. Oprogramowanie pomaga w zapewnieniu ciągłości biznesowej i integralności danych dzięki architekturze aktywnej gotowości (hot standby), możliwości zdefiniowania alternatywnych stacji roboczych i planów rezerwowych. A dzięki obsłudze standardu Open Services for Lifecycle Collaboration możesz automatycznie tworzyć incydenty w przypadku zadań zakończonych niepowodzeniem.