Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Tivoli® Information Management for z/OS® centralizuje obsługę incydentów informatycznych na platformie IBM z Systems®, a także pomaga w szybkim przywracaniu sprawności usług i eliminowaniu innych problemów. A dzięki interfejsowi Open Database Connectivity (ODBC) rozwiązanie IBM Tivoli Information Management pozwala także współużytkować dane z narzędziami innych firm do tworzenia raportów.
IBM Tivoli Information Management for z/OS

Szybka i skuteczna obsługa incydentów

Umożliwia wdrożenie ekonomicznego, skalowalnego i wysoce reaktywnego rozwiązania do obsługi incydentów, którego baza danych pomieści nawet 400 GB danych.

Automatyczne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

Pozwala wyeliminować przestoje poprzez wykorzystanie bazy danych i automatyczne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych w tle. Umożliwia automatyzację wykrywania problemów poprzez integrację z innymi monitorami IBM Tivoli.

Przenoszenie danych między aplikacjami

Udostępnia aplikacyjne interfejsy programistyczne (API) umożliwiające kierowanie danych z innych aplikacji (w tym własnych aplikacji użytkownika) bezpośrednio do oprogramowania IBM Tivoli Information Management for z/OS.

Analizy zarządzania incydentami

Udostępnia prawie 100 gotowych do użycia raportów i interfejs ODBC, który umożliwia integrację z programami Microsoft® Excel i Crystal Reports.

Integracja z innymi narzędziami

Współdziała z programami IBM Service Request Manager i Change and Configuration Management Database.