Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Tivoli® Advanced Catalog Management for z/OS® zapewnia ochronę istotnych danych, przyczyniając się do zwiększenia dostępności danych i systemów oraz ułatwiając szybkie usuwanie skutków niespodziewanych zakłóceń. Wykorzystując jeden zintegrowany działający w przeglądarce interfejs, rozwiązanie ułatwia monitorowanie wszystkich systemów i zasobów, śledzenie zdarzeń wywołujących alerty, tworzenie kompleksowych, dostępnych w trybie online, raportów o stanie systemu i rejestrowanie informacji o wydarzeniach w celu wykorzystania ich do rozwiązywania przyszłych problemów. Ponadto pozwala na tworzenie i wysyłanie komend do systemów znajdujących się w zarządzanym środowisku korporacyjnym. Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS służy do zapobiegania przestojom i zapewniania wysokiego poziomu obsługi.
IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS

Uproszczona diagnostyka

Narzędzia zawarte w rozwiązaniu IBM Tivoli Advanced Catalog Management umożliwiają szybkie wykrywanie i odbieranie sygnałów alarmujących o możliwych błędach, jeszcze zanim dojdzie do przestoju.

Większa produktywność

Praca jest wydajniejsza za sprawą przyjaznego interfejsu o bogatej funkcjonalności oraz centralizacji zarządzania katalogiem.

Szybsze usuwanie skutków awarii

Szybka synchronizacja katalogu i zestawów danych na urządzeniach pamięci masowych z dostępem bezpośrednim (DASD) umożliwia optymalizację odporności i elastyczności biznesowej oraz sprawne usuwanie skutków awarii i katastrof.

Niższe koszty użytkowania

Rozwiązanie ogranicza potrzeby związane z utrzymywaniem katalogów ICF i minimalizuję liczbę operacji wykonywanych na nich ręcznie.

Integracja z innymi narzędziami

Rozwiązanie działa jako integralny składnik rodziny oprogramowania IBM Z do zarządzania pamięciami masowymi oraz pakietu narzędzi IBM z/OS Storage Management Tools.