Szczegółowe informacje o rozwiązaniu IBM Tivoli Advanced Allocation Management

Zapobiega i eliminuje nieprawidłowe zakończenia typu x37

Automatycznie przydziela dodatkowe miejsce, jeśli takiego nie wyznaczono, ograniczając je do największego dostępnego przydziału. Zwiększa rozmiar dodatkowego miejsca, gdy rosnąca ilość zestawu danych przekroczy wyznaczony przydział na wyznaczonym woluminie. Użytkownik może odzyskać niewykorzystane miejsce na dysku, automatycznie zwalniając przydzielone, a niewykorzystane miejsce na zestawy danych podczas zamykania zestawu danych.

Usuwanie skutków nieprawidłowych zakończeń typu x37

Użytkownik może sterować ograniczaniem podstawowego miejsca, tak aby spełniać wymogi przydziału i dynamicznie dodawać woluminy pod koniec przetwarzania woluminów. Może przywracać sprawność po błędach związanych z dodatkowo przydzielonym miejscem, ograniczając przydział do wartości, która odpowiada bieżącej ilości wolnego miejsca w woluminie. Może także dynamicznie zwiększać rozmiar ścieżki PDS, jeśli jest niewystarczający.

Centralne zarządzanie przydziałem

Rozwiązanie umożliwia ustawienie atrybutów przydziału, które nie zostały określone, bądź też obejście atrybutów niespełniających norm. Użytkownik może sterować takimi atrybutami, jak te zarządzane przez podsystem SMS i inne niż SMS parametry UNITNAME, UNITTYPE, VOLSER, DATACLAS, STORCLAS, MGMTCLAS, RECFM, LRECL, BLKSIZE, DISPOSITION, SPACE, data wygaśnięcia i okres archiwizacji. Może też anulować zadania, które określają wartości przydziału zastrzeżone dla instalacji, i powodować zastąpienie wartości określonych w języku JCL, zdaniach DEFINE czy przydziale dynamicznym przez wartości SMS DATACLAS.

Integracja z TEP

IBM® Tivoli® Advanced Allocation Management można połączyć z rozwiązaniem IBM Tivoli OMEGAMON® XE for Storage w środowisku IBM Tivoli Enterprise Portal (TEP) w celu integracji z właściwymi funkcjami zarządzania pamięcią masową i monitorowania skutków nieprawidłowych zakończeń spowodowanych przydziałem miejsca. Użytkownik może przeglądać informacje i dostrzegać sytuacje alarmowe dzięki pojedynczemu interfejsowi graficznemu zintegrowanemu ze środowiskiem TEP.

Raporty podsystemu SMF na temat oszczędności

Podsystem System Management Facility (SMF) generuje raporty dotyczące prognozowanych oszczędności i pozwala je łatwo oszacować. Raporty zawierają przewidywane koszty nieprawidłowych zakończeń związanych z odtwarzalnym miejscem i podsumowanie prognozowanych oszczędności w skali roku.

Filtrowanie nazw i konfigurowanie

Opcja BASIC oraz opcje EXTENDED1 i EXTENDED2 odpowiadają dwóm metodom dopasowywania wzorców w obrębie interfejsu Interactive System Productivity System Facility (ISPF). Definiowane przez użytkownika zmienne umożliwiają bardziej szczegółową konfigurację. Zmienne definiowane przez użytkownika są identyfikowane w elemencie definicji zmiennych (VARDEFS). Po zdefiniowaniu w elemencie definicji zmiennej użytkownik może określić zmienną w wybranych słowach kluczowych elementu RULEDEF, jak również w słowie kluczowym VOLUMES elementu VGRPDEF.

Rozbudowane kryteria wyboru

Dzięki obsłudze wielu operandów, takich jak DATACLAS, DDNAME, DSNAME, DSNAME_QUALIFIER, JOBNAME, MGMTCLAS, STORCLAS, STORGRP, PROGRAM czy USERID, użytkownik dysponuje jeszcze większą swobodą. Rozbudowane opcje kryteriów wyboru słów kluczowych, w tym DSORG (tylko EQ i NE), VOLSER_ANY, VOLSER_CURRENT i VOLSER_FIRST, oferują jeszcze więcej operatorów porównania.

Obsługa środowiska VSAM

Rozwiązanie obsługuje zestawy danych w środowisku VSAM, w tym — w zależności od przypadku — KSDS, ESDS, RRDS, VRRDS i LDS, alternatywne indeksy oraz komponenty indeksów i danych w klastrach. IBM Tivoli Advanced Allocation Management nie umożliwia dostępu do danych VSAM w trybie udostępniania na poziomie rekordów (RLS).

Obsługa grup woluminów i zestawów danych

Użytkownik może definiować grupy urządzeń DASD, z których w razie potrzeby będą wybierane dodatkowe woluminy. Rozwiązanie obsługuje zestawy danych Virtual Storage Access Method (VSAM) i innych niż VSAM, zarządzane przez podsystem Storage Management Subsystem (SMS) i podsystemy inne niż SMS, sekwencjonowane fizycznie, partycjonowane, rozsiewane i przydzielane dynamicznie. Ponadto obsługuje zestawy danych w formacie LARGE, co umożliwia specyfikację ponad 65 535 ścieżek głównego i dodatkowego przydziału zestawów danych innych niż VSAM, określonych przez wartość DSNTYPE operandu LARGE.

Obsługa funkcji EAV i IAM

Rozwiązanie obsługuje funkcje EAV w systemie IBM z/OS® 1.10 służące do zarządzania zestawami danych VSAM, funkcje EAV dodane w systemie z/OS V1.11 służące do zarządzania sekwencyjnymi zestawami danych o rozszerzonym formacie (Extended Format Sequential), a także funkcje EAV dodane w systemie z/OS 1.12. Użytkownik ma dostęp do niemal wszystkich funkcji dotyczących zestawów danych IAM dzięki funkcji VOL_ADD do obsługi zestawów danych IAM.

Interfejs online

Dostęp do rozwiązania IBM Tivoli Advanced Allocation Management można uzyskać za pośrednictwem interfejsu użytkownika online, który pozwala uwierzytelnionym użytkownikom wydawać komendy operatorskie obejmujące przeglądanie i aktualizowanie informacji w podsystemie, aktywowanie grupowych definicji reguł i woluminów, a także włączanie lub wyłączanie z poziomu konsoli operatora określonych funkcji produktu, na przykład przechwytywania na poziomie produktu.

Ignorowanie przydziału podsystemu IBM Db2®

Rozwiązanie zapobiega tworzeniu się zbędnych bloków sterujących i ogranicza czas wykorzystania zasobów CPU związany z przydziałami realizowanymi w podsystemach IBM Db2.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do uruchomienia podstawowego produktu: system IBM z/OS w wersji 1.11 lub nowszej. Do uruchomienia interfejsu działającego na stacjach roboczych: IBM Tivoli Monitoring 6.2.

  Wymagania sprzętowe

  Dowolna maszyna, na której działać może system IBM z/OS w wersji 1.11 lub nowszej.

   Zobacz także

   IBM OMEGAMON for Storage on z/OS

   Monitorowanie wydajności i dostępności pamięci masowych oraz zarządzanie nimi

   Dowiedz się więcej

   IBM Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm

   Monitorowanie i ochrona środowiska DFSMShsm

   Dowiedz się więcej

   IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS

   Ochrona najważniejszych danych i wzrost ich dostępności

   Dowiedz się więcej

   IBM Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS

   Automatycznie identyfikuje newralgiczne dane aplikacji i zarządza kopiami zapasowymi

   Dowiedz się więcej