Koniec z błędami abend x37. Czas na jeszcze większą produktywność i dostępność.

IBM® Tivoli® Advanced Allocation Management to narzędzie zarządzania pamięcią masową w systemie IBM z/OS®, które pomaga unikać opóźnień i zakłóceń w przetwarzaniu powodowanych niewystarczającą ilością miejsca do przechowywania danych. Obsługuje zestawy danych SMS i i inne niż SMS, umożliwiając określanie kryteriów w formie reguł w celu optymalizacji miejsca i ograniczenia nieprawidłowych zakończeń x37. Dzięki temu można centralnie zarządzać ilością miejsca w urządzeniach pamięci masowych z dostępem bezpośrednim (DASD) zarówno przy wstępnym przydziale, jak i przełączaniu między woluminami.

IBM Tivoli Advanced Allocation Management generuje raporty z podsumowaniem nieprawidłowych zakończeń, unikniętych błędów i przypadków przywrócenia sprawności. Zapobiega też błędom typu JOB FAILED JCL spowodowanym niewystarczającą ilością miejsca.

IBM Tivoli Advanced Allocation Management for z/OS

Większa produktywność, lepsza dostępność danych

Zwiększa produktywność systemów i użytkowników oraz dostępność danych poprzez proaktywne zapobieganie błędom typu abend x37 i ich eliminowanie.

Mniejsze ryzyko niepowodzenia zadania

Pozwala administratorom zapobiegać przypadkom braku miejsca w pamięci masowej i dba o zapewnienie użytkownikom ciągłej dostępności systemów.

Niższe koszty

Ogranicza liczbę błędów przetwarzania i niweluje związane z nimi koszty.

Optymalizacja wykorzystania urządzeń DASD

Automatycznie optymalizuje urządzenia pamięci masowych z dostępem bezpośrednim (DASD) i pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Jeden interfejs w całym systemie

Używa środowiska IBM Tivoli Enterprise Portal jako wspólnego interfejsu użytkownika i udostępnia informacje rozwiązaniu IBM OMEGAMON® Storage for z/OS, aby skuteczniej wykrywać, analizować i rozwiązywać problemy w systemie.

Charakterystyka rozwiązania IBM Tivoli Advanced Allocation Management

 • Zapobiega i eliminuje nieprawidłowe zakończenia typu x37
 • Usuwanie skutków nieprawidłowych zakończeń typu x37
 • Centralne zarządzanie przydziałem
 • Integracja z TEP
 • Raporty podsystemu SMF na temat oszczędności
 • Filtrowanie nazw i konfigurowanie
 • Rozbudowane kryteria wyboru
 • Obsługa środowiska VSAM
 • Obsługa grup woluminów i zestawów danych
 • Obsługa funkcji EAV i IAM
 • Interfejs online
 • Ignorowanie przydziału podsystemu IBM Db2®