Wyróżnione funkcje

Integracja z narzędziami do zarządzania wymaganiami

IBM Engineering Test Management współpracuje z narzędziem IBM Engineering Requirements Management DOORS Next do zarządzania wymaganiami. Możliwe jest kojarzenie scenariuszy testowych i oznaczanie ich jako podejrzanych po każdej zmianie wymagań.

Integracja z narzędziami do automatyzacji

IBM Engineering Test Management współdziała z wieloma narzędziami do automatyzacji testów, w tym z programem Functional Tester. Możliwe jest wykonywanie testów za pomocą różnego rodzaju narzędzi — z jednego miejsca.

Wszechstronne plany testów

Plany testów zawierają przejrzysty opis celów jakościowych projektu i kryteriów zakończenia, a jednocześnie ułatwiają monitorowanie odpowiedzialności za konkretne zadania i określanie priorytetów weryfikacji poszczególnych elementów.

Systemy komunikacji

Takie narzędzia, jak kanały informacji o zdarzeniach, zintegrowany komunikator, recenzje i zatwierdzanie oraz zautomatyzowane mechanizmy analizy pochodzenia kodu usprawniają pracę zespołów rozproszonych geograficznie.

Zaawansowane funkcje sprawozdawcze

Produkt uwzględnia potrzeby menedżerów jakości, analityków biznesowych i osób odpowiedzialnych za zarządzanie wersjami i wydaniami oprogramowania, pomagając im oceniać gotowość oprogramowania do udostępnienia.

Testowanie w oparciu o ryzyko

Produkt umożliwia testowanie w oparciu o analizę ryzyka, które polega na ustaleniu priorytetów funkcji i składników podlegających testom z uwzględnieniem ich istotności oraz prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków awarii.

Przykład z praktyki klienta

Cisco Systems o 60 procent przyspiesza analizę usterek dzięki IBM

Cisco Systems

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Narzędzie Software Product Compatibility Reports (SPCR) pozwala wyszukać aktualne raporty o wymaganiach systemowych:

    Wymagania sprzętowe

    Narzędzie Software Product Compatibility Reports (SPCR) pozwala wyszukać aktualne raporty o wymaganiach systemowych: