Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Telematics Analytics on Cloud to dostępne w chmurze rozwiązanie służące do racjonalizacji wielkich zbiorów danych o pojazdach i zachowaniach kierowców, a także do mapowania danych z systemów telematycznych w celu usprawnienia usług płatnych. Rozwiązanie wspiera wewnętrzne oceny ryzyka oraz proces oceniania kierowców i przekazywania im informacji zwrotnej. Usługi IBM ułatwiają konfigurację i obsługę tego rozwiązania, umożliwiają ładowanie danych referencyjnych, generują modele profilów kierowców, oferują analizy trajektorii i tras oraz definiują mechanizmy szyfrowania danych prze bogate w zabezpieczenia przeglądarki WWW i aplikacje mobilne.

Umożliwia poszerzenie oferty o produkty UBI

Ułatwia projektowanie płatnych usług dodanych, zapewnia wzrost zaangażowania klientów i urozmaica ofertę, przyczyniając się do obniżenia współczynnika szkodowości.

Większa dokładność i kompleksowość

Skuteczniejsza identyfikacja profilów kierowców i efektywna ocena ryzyka oraz jego geograficznej koncentracji.

Obsługa niepełnych danych

Kreowanie innowacji przez tworzenie różnorodnych usług dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów.

Wzmacnia potencjał ubezpieczeń UBI

Małym, średnim i niestandardowym ubezpieczycielom pozwala ulepszyć świadczone usługi typu UBI.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM