Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Komponenty MERVA ESA, 5648-B29, są kompatybilne z systemami z/OS i VSE (Virtual Storage Extended). Różne funkcje komponentów MERVA ESA, 5648-B30, wymagają różnego oprogramowania. Komponent Traffic Reconciliation oprogramowania MERVA ESA jest kompatybilny z systemem z/OS. Komponenty MERVA Message Processing Client i Import/Export oprogramowania MERVA ESA są kompatybilne z następującymi produktami z rodziny Windows®:

  • Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 lub Windows XP Professional.

Wymagania sprzętowe

MERVA ESA, 5648-B29, działa bezpośrednio na procesorach obsługiwanych przez system IBM z/OS lub VSE. Wymagana wielkość procesora zależy od typu systemu operacyjnego i od używanego systemu przesyłania danych: Information Management System (IMS) lub Customer Information Control System (CICS®) w środowisku z/OS lub VSE. Komponenty MERVA ESA, 5648-B30, wymagają różnego sprzętu:

  • Komponenty MERVA Message Processing Client i Import/Export działają na procesorach Intel® i kompatybilnych.
  • Komponent Traffic Reconciliation oprogramowania MERVA ESA działa bezpośrednio na procesorach obsługiwanych przez z/OS.
  • Wymagana wielkość procesora zależy od tego, czy używany jest system przesyłania danych IMS, czy CICS.