Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Message Entry and Routing with Interfaces to Various Applications (MERVA) to rozszerzenie produktu IBM WebSphere® Business Integration for Financial Networks. Zapewnia dostęp do sieci Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Internet Protocol Network (znanej jako SIPN), pozwalając korzystać z dodatkowych usług w oparciu o skalowalną infrastrukturę przesyłania komunikatów między instytucjami finansowymi. IBM MERVA jest procesorem komunikatów finansowych, który wykonuje funkcje formatowania, kolejkowania i kierowania komunikatów, pozwalając na realizację bardziej zaawansowanych operacji na rzecz aplikacji o newralgicznym znaczeniu.

Obsługa komunikatów SWIFT

Kieruje, przetwarza i sprawdza komunikaty SWIFT oraz umożliwia wprowadzenie formatów właściwych dla innych sieci.

Wydajne kolejkowanie i kierowanie komunikatów

Umożliwia użytkownikom łączenie się z siecią SWIFT przez aplikacyjny interfejs programistyczny (API) do sieci Telex i innych systemów MERVA.

Swoboda w formatowaniu komunikatów

Użytkownicy mogą dostosować infrastrukturę MERVA do różnych typów komunikatów używanych w sieciach zewnętrznych, aby zachować niezależność posiadanych aplikacji od częstych zmian w formatach komunikatów zewnętrznych.

Dodatkowe komponenty MERVA ESA

Produkt wspomaga przetwarzanie komunikatów i komunikację w różnych środowiskach.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM