Wyróżnione funkcje

Kompilator Swift 3.1.1

Opracowane aplikacje możesz wdrażać do systemu Linux w środowisku z Systems.

Środowisko wykonawcze Swift Runtime

Pozwala uruchamiać aplikacje Swift w środowisku systemu Linux na platformie z Systems.

Biblioteki Swift Core Libraries

Obejmują biblioteki Foundation, libdispatch i XCTest przeznaczone dla środowiska systemu Linux na platformie z Systems.

Debugger Swift LLDB

Ułatwia lokalizowanie problemu podczas tworzenia aplikacji.

Swift Package Manager

Upraszcza dystrybucję kodu źródłowego Swift.

Przykładowa aplikacja Swift oparta na technologii Kitura

Przykładowa aplikacja prezentująca wiele różnych funkcji technologii Kitura, lekkiej architektury WWW umożliwiającej łatwe tworzenie usług Web Services dzięki rozbudowanym opcjom trasowania.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Ubuntu Server 16.04 LTS dla platformy IBM z Systems

    Wymagania sprzętowe

    Serwery IBM z Systems obsługujące rozwiązanie Ubuntu Server 16.04 LTS dla platformy IBM z Systems