Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Infrastruktura sieciowa musi być zoptymalizowana pod kątem wydajności i efektywności. IBM® Technology Support Services for Juniper Products to kompleksowe, zintegrowane usługi wsparcia, które pomogą Ci w pełni wykorzystać wszystkie możliwości infrastruktury sieciowej. Wysoko wykwalifikowane, wyspecjalizowane pod kątem produktów Juniper zespoły wsparcia IBM dbają o płynność działania Twoich systemów Juniper, oferując pojedynczy punkt kontaktu w kwestiach dotyczących problemów sieciowych i informatycznych.

Uproszczone wsparcie

W ramach jednej umowy oferujemy scentralizowane wsparcie dla wszystkich produktów Juniper — pojedyncza faktura i zunifikowany proces zgłaszania problemów sprawią, że korzystanie ze wsparcia szybko stanie się prostsze.

Wyższa jakość wsparcia

Dostęp do pracujących w zespole wsparcia IBM specjalistów z długoletnim doświadczeniem i inżynierów firmy Juniper jest gwarancją sukcesu w utrzymaniu złożonych środowisk sieciowych.

Proaktywne podejście

Dzięki oferowanej IBM unikalnej funkcji zdalnego kontaktu (z ang. Call Home) wiele urządzeń firmy Juniper może proaktywnie poinformować o wykryciu potencjalnego problemu inżynierów IBM, którzy rozwiążą go wirtualnie bez Twojego udziału.

Kontrolowanie kosztów sprzętu

IBM koncentruje się na cyklu życia urządzeń, a nie na harmonogramie ich wymiany. Pozwala to na zdalne wykrywanie i rozwiązywanie problemów przez nasze centra wsparcia technicznego, a w efekcie na obniżenie nakładów kapitałowych związanych z wymianą sprzętu.

Najważniejsze cechy

  • Ścisła współpraca IBM i Juniper
  • Pojedynczy punkt kontaktu
  • Wsparcie dostosowane do potrzeb
  • Fachowa realizacja usług
  • Innowacyjne technologie umożliwiające szybsze, bardziej efektywne reagowanie