Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® SPSS® Amos to zaawansowane oprogramowanie do modelowania równań strukturalnych, które pomaga w prowadzeniu badań i wysnuwaniu teorii dzięki rozszerzeniu standardowych metod analizy wielowymiarowej, w tym regresji, analizy czynnikowej, korelacji i analizy wariancji. Dzięki SPSS Amos można budować modele stosunków i modele behawioralne odzwierciedlające złożone relacje wierniej niż standardowe techniki statystycznej analizy wielowymiarowej za pomocą intuicyjnego w obsłudze graficznego lub programistycznego interfejsu użytkownika.
IBM SPSS Amos

Lepsze wyniki dzięki modelowi widocznemu na ekranie

Tworzenie diagramów ścieżki analizy za pomocą narzędzi do rysowania. Nie trzeba już pisać równań lub wpisywać komend.

Modele dopasowane do danych

Techniki eksploracji, takie jak przeszukiwanie modeli równań strukturalnych według definicji, które ułatwiają wybór odpowiedniego modelu z szerokiej gamy dostępnych.

Modelowanie niegraficzne

Łatwe definiowanie modeli równań strukturalnych bez konieczności rysowania diagramu ścieżek — rozwiązanie dobre zarówno dla programistów, jak i laików w dziedzinie kodowania.

Wykrywanie nieoczywistych relacji

Po dopasowaniu modelu diagram ścieżki SPSS Amos ilustruje siłę relacji między zmiennymi.

Ułatwione wyszukiwanie

Rozszerzenie standardowych metod analizy wielowymiarowej, w tym regresji, analizy czynnikowej, korelacji i analizy wariancji.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok