Co IBM Storage Utility Offering może zmienić w Twojej firmie?

IBM® Storage Utility Offering udoskonala udostępnianie pamięci masowej i oferuje nowe możliwości zakupu dodatkowej przestrzeni, dostosowując koszty bezpośrednio do potrzeb biznesowych. Nawiązujemy z Klientem bliską współpracę, aby ustalić jego bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie pamięci masowej, a następnie wspólnie wybieramy optymalną konfigurację. Dostarczamy gotowe do wdrożenia rozwiązanie, które odpowiada całemu prognozowanemu (zwykle w perspektywie trzech lat) zapotrzebowaniu. Wystarczy udostępniać niezbędną pamięć masową w miarę rozwoju lub adaptacji przedsiębiorstwa. Koszty są rozliczane w ujęciu miesięcznym i zależne od stopnia użycia pamięci masowej. Fakturę wystawiamy co kwartał. Klient płaci tylko za faktycznie wykorzystaną przestrzeń.

Zapotrzebowanie dostosowane do przedsięwzięć biznesowych

Wysokość kosztów odpowiada przyrostowi danych w firmie — udostępniasz dokładnie tyle pamięci masowej, ile wymaga tego przedsiębiorstwo.

Niższe koszty

Zamień wysokie początkowe nakłady inwestycyjne na przewidywalne płatności kwartalne, adekwatne do potrzeb biznesowych Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki cenom zależnym od stopnia użycia pamięci masowej płacisz tylko za faktycznie wykorzystaną przestrzeń.

Szybkie skalowanie pojemności

Dodatkowe miejsce, odpowiadające Twoim potrzebom, jest natychmiast łatwo dostępne. Dzięki temu skalowalnemu rozwiązaniu w dziedzinie pamięci masowych żaden dostawca nie zakłóci działania Twojego centrum przetwarzania danych, by zwiększyć pojemność.

Dokładne przewidywanie potrzeb

IBM Spectrum Control™ Storage Insight pomaga dokładnie przewidywać i kontrolować przyszłe potrzeby i koszty, nie zakłócając przy tym działania przedsiębiorstwa.

Większa elastyczność biznesowa

Oferowane rozwiązanie ułatwia planowanie rozwoju i nowych strumieni przychodów dzięki elastycznej możliwości natychmiastowego wdrażania aplikacji na rynek, bez konieczności przechodzenia przez długi proces zakupowy.

Oszczędność czasu

Eliminuje czasochłonny cykl zakupowy towarzyszący zwiększaniu pojemności pamięci w okresie obowiązywania umowy.

Storage Utility Offering obejmuje następujące produkty

  • IBM FlashSystem® A9000
  • IBM FlashSystem A9000R
  • IBM Storwize® V7000
  • IBM Storwize V7000F
  • IBM FlashSystem 900
  • VersaStack™
  • IBM Storwize V5000
  • IBM Storwize V5030F
  • IBM Cloud Object Storage

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej