Wyróżnione funkcje

Wysoka dostępność i większe bezpieczeństwo

IBM HyperSwap umożliwia budowanie odpornych środowisk zwirtualizowanych w konfiguracjach o wysokiej dostępności. Szyfrowanie zwirtualizowanej pamięci masowej zwiększa bezpieczeństwo danych bez konieczności modernizacji posiadanych pamięci masowych. Mechanizm IBM Spectrum Protect z funkcją tworzenia obrazów stanu pomaga zminimalizować wpływ tworzenia kopii zapasowych na działanie środowiska, umożliwia niemal natychmiastowe odtwarzanie danych, przyspiesza tworzenie i odtwarzanie kopii oraz automatyzuje rutynowe zadania.

Opcje redukcji danych

Pule redukcji danych obejmujące funkcje blokowej deduplikacji i kompresji (dostępne tylko w systemie Storwize V5030) umożliwiają użytkownikowi osiągnięcie większej wydajności. Ponadto pule te korzystają z mechanizmu SCSI UNMAP, który pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci po usunięciu zbędnych danych.Do korzyści z takiego rozwiązania zalicza się niższe koszty nabycia, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w stelażach oraz niższe koszty zasilania i chłodzenia w całym okresie eksploatacji systemu.

IBM Easy Tier®

Umożliwia automatyczną migrację często używanych elementów danych do szybkiej pamięci masowej flash. Pomaga zrównoważyć wydajność z kosztami infrastruktury w wielowarstwowym środowisku pamięci masowych.

Zaawansowane usługi kopiowania

Mechanizmy Metro Mirror i Global Mirror umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną replikację między dowolnymi systemami z rodziny Storwize, zapewniając maksymalną elastyczność. Przepustowość sieci jest optymalnie wykorzystywana dzięki zintegrowanej technologii Bridgeworks WANrockIT. W efekcie koszty użytkowania sieci są niższe, a cykle replikacji — krótsze, co korzystnie wpływa na dokładność odwzorowania danych zdalnych. Technologia IBM FlashCopy umożliwia tworzenie przyrostowych obrazów stanu danych w regularnych odstępach czasu.

Integracja istniejących środowisk pamięci masowej

Umożliwia zwirtualizowanie używanych obecnie pamięci masowych (IBM i innych producentów), tak aby stały się częścią systemu Storwize V5000 i przez to zyskały charakterystyczne dla niego możliwości. (Opcja dostępna tylko dla Storwize V5030). Ponieważ pamięć masowa jest zwirtualizowana, woluminy danych mogą być przenoszone między zewnętrznymi i wewnętrznymi zasobami pamięci masowej w sposób niezakłócający pracy. Umożliwia to swobodną integrację systemu z istniejącymi środowiskami pamięci masowych, a także bezproblemowe przenoszenie danych między systemem Storwize V5000 a wcześniejszymi systemami pamięci masowej.

Pamięć masowa — przejrzystość, informacje i kontrola

IBM Storage Insights to dostępne bezpłatnie, oparte na chmurze rozwiązanie oferujące kokpit, na którym użytkownik może zobaczyć całościowe ujęcie wszystkich jego blokowych pamięci masowych IBM. Dzięki temu może podejmować lepsze decyzje oparte na informacjach o tendencjach związanych z wydajnością oraz wykorzystaniem pojemności. Posiadając dane o stanie pamięci masowej, użytkownik może skupić się na obszarach, które wymagają wsparcia IBM. Storage Insights upraszcza przesyłanie dzienników, przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki konfigurowaniu danych w trybie online i udostępnia wszystkie otwarte zgłoszenia w jednym miejscu.

IBM Data Reduction Guarantee™

Po wdrożeniu funkcji kompresji IBM gwarantuje oszczędność miejsca w pamięci masowej na poziomie do 80% oraz niezwykle wysoką wydajność. Gwarantowany bezwarunkowo współczynnik wynosi 2:1, a w przypadku zatwierdzonych aplikacji — nawet 5:1.

Graficzny interfejs użytkownika (GUI)

Nowoczesny, intuicyjny interfejs GUI działający w przeglądarce zwiększa produktywność pracy informatyków, umożliwiając zarządzanie systemem poprzez „wskazywanie i klikanie”.

IBM Storage Utility

IBM proponuje nowy, niespotykanie elastyczny sposób nabywania pojemności, zapewniający jej natychmiastową dostępność. Oferta ta jest unikalna, ponieważ umożliwia oszacowanie miesięcznych kosztów pojemności i wnoszenie opłat tylko za faktycznie potrzebną pojemność — zarówno, kiedy zapotrzebowanie rośnie, jak i kiedy spada. W ten sposób wydatki kapitałowe przesuwane są do pozycji wydatków operacyjnych, a łączne koszty są niższe. Nie trzeba kupować ani dzierżawić dużej pojemności „na wszelki wypadek”. Korzystasz z danych, których potrzebuje Twoja firma, a rozwiązanie IBM zajmuje się resztą.

Światowa sieć partnerów handlowych

Współpraca z Partnerami Handlowymi IBM zapewnia dostęp do technologii, usług i sprawdzonych praktyk, dzięki którym wdrożenie zakończy się sukcesem. Partnerzy oferują skalowalne rozwiązanie utrzymujące wysoki poziom wydajności, efektywności i prostoty zarządzania w miarę przyrostu danych. Odwiedź stronę PartnerWorld i przeszukaj naszą bazę danych, aby znaleźć pobliskiego partnera handlowego.

Więcej informacji o rodzinie produktów IBM Storwize V5000

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Zobacz także

Rodzina produktów Storwize: zwiększ wydajność pamięci masowej i zmodernizuj swoje środowisko zamiast je wymieniać.

IBM Storwize V7000

Maksymalna efektywność pamięci masowej i nowy model ekonomiczny przechowywania danych

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V5030F

Wydajne rozwiązanie all-flash do obsługi średnich obciążeń, w przystępnej cenie

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V7000F

Konsolidacja obciążeń z wykorzystaniem zwirtualizowanej pamięci masowej all-flash

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Uzyskaj oszacowanie kosztów