Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Linux, AIX, zintegrowany serwer DB2 i zewnętrzny serwer DB2.

Więcej informacji

Wysoką dostępność zapewnia komponent DB2 HADR oraz mechanizm obsługi klastrów WebSphere uwzględniający niestandardowe węzły i serwery HTTP. Wdrażając wzorzec w środowisku obejmującym wiele systemów, można wybrać system docelowy dla każdego węzła w topologii.

Więcej informacji

Możliwe jest aktualizowanie wzorców Sterling w trakcie ich wdrażania oraz aktualizowanie działających instancji systemów wirtualnych.

Więcej informacji

Skalowanie poziome (liczba węzłów) i pionowe (zasoby procesorowe, pamięć).

Więcej informacji