Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Sterling OMS and CPQ Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktów IBM Sterling OMS i CPQ zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. IBM Sterling Order Management zapewnia koordynację zamówień przy wykorzystaniu centralnego systemu magazynowego i mechanizmów potwierdzania oraz realizacji zamówień w wielu kanałach. Sterling Configure, Price, Quote (CPQ) umożliwia szybkie konfigurowanie, wycenianie, oferowanie i zamawianie właściwych produktów oraz usług.
IBM Sterling OMS and CPQ Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Adaptacja do zmiennego zapotrzebowania

Strategie elastycznego skalowania pozwalają na automatyczne wykrycie wzrostu zapotrzebowania i konieczności zwiększenia mocy obliczeniowej dostępnej dla aplikacji.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.