Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Content Manager OnDemand (CMOD) on Cloud umożliwia archiwizowanie raportów, korespondencji i transakcji w chmurze IBM. Jest rozwiązaniem opartym na znakomitym oprogramowaniu wdrożonym w bezpiecznej infrastrukturze dla jednego podmiotu użytkującego. Użytkownicy mogą wdrażać aplikacje prezentujące klientom dokumenty w formie elektronicznej oraz rozsyłające raporty, a także sprawnie implementować aplikacje samoobsługowe, wykorzystując integrację z systemami interaktywnymi. Kliknij poniższy przycisk, aby obejrzeć demo w bankowości, albo zapoznaj się z innymi zastosowaniami w sekcji Zasoby.

Wysoka dostępność

Udostępnia infrastrukturę dla jednego podmiotu w dwóch centrach przetwarzania danych dla zapewnienia wysokiej dostępności objętą obsługą techniczną, tworzeniem kopii zapasowych i aktualizacjami.

Mniejsze obciążenie personelu informatycznego

Informatycy mogą skupić się na priorytetowych zadaniach biznesowych, ponieważ w skład usługi wchodzi nadzór nad zadaniami administracyjnymi dotyczącymi aplikacji.

Dostęp w dowolnym czasie z dowolnego miejsca

Usprawnia obsługę klientów, umożliwiając konsultantom szybki dostęp do korespondencji z nimi za pośrednictwem sieci WWW i urządzeń mobilnych.

Większa efektywność

Automatycznie archiwizuje różne dokumenty transakcyjne, raporty i korespondencję z klientami.

Łatwa dystrybucja raportów

Umożliwia okresowe ładowanie raportów i rozsyłanie ich do wyznaczonych użytkowników wewnętrznych.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM