Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Produkt SPSS Statistics Subscription jest udostępniany w formie subskrypcji z opłatą miesięczną, ma prostą strukturę pakietową oraz oferuje nieskomplikowany proces pobierania i korzystania z licencji za pomocą identyfikatora IBMid. Dzięki temu użytkownicy tego produktu mają stały dostęp do jego najnowszych funkcji.

Więcej informacji

Komputer stacjonarny z systemem Windows lub Mac podłączony do Internetu.

Więcej informacji

Nie. Produkt może pracować w trybie offline przez 2 tygodnie, po których należy połączyć się z Internetem i dokonać ponownego uwierzytelniania za pośrednictwem serwera licencji.

Więcej informacji

Tak. Program wzbogacono m.in. o nowe funkcje tworzenia wykresów i zaawansowane narzędzia statystyczne. Nowe funkcje będą pojawiać się co 1-2 miesiące. Klienci będą mieli dostęp do informacji o nowych aktualizacjach i możliwość ich zainstalowania. Zachęcamy klientów do ciągłego aktualizowania narzędzi, by mogli w pełni wykorzystywać wszystkie ich możliwości.

Więcej informacji

Produkt SPSS Statistics Subscription powstał jako najprostsza metoda zakupu oprogramowania SPSS Statistics. Dla uproszczenia oferujemy go w pakiecie obejmującym jedną edycję produktu i trzy opcjonalne dodatki.

Więcej informacji

Nie. Jeśli instalacji wersji próbnej dokonano za pomocą tego samego identyfikatora IBMid, wersja próbna zostanie automatycznie przekształcona w zakupiony produkt.

Więcej informacji

Produkt SPSS Statistics Subscription jest oferowany autoryzowanym użytkownikom po cenach handlowych. Aktualnie nie oferujemy licencji wielokrotnych ani specjalnych cen dla studentów i instytucji akademickich.

Więcej informacji

Od jednego do wielu użytkowników. Ponieważ z produktu mogą korzystać tylko autoryzowani użytkownicy, nie poleca się go do zastosowań na skalę całego ośrodka, w którym miałyby korzystać z niego tysiące użytkowników.

Więcej informacji

Tak. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą IBM, który przedstawi dodatkowe opcje zakupu.

Więcej informacji

Kup teraz i postaw pierwszy krok