Wyróżnione funkcje

Edycja Base

Oferuje szeroką gamę możliwości analitycznych, w tym funkcje statystyki opisowej, regresji liniowej, prezentacji oraz wysokiej jakości narzędzia do rysowania wykresów i tworzenia raportów. Pozwala też swobodnie korzystać z danych w różnych formatach, bez ograniczeń objętości plików. Zaawansowane funkcje przygotowywania danych pozwolą Ci zrezygnować z pracochłonnego ręcznego sprawdzania danych. Dostępne są procedury statystyk dwumianowych, analiza czynnikowa i analiza skupień oraz procedury bootstrappingu. Funkcje produktu można uzupełnić, korzystając z języka R/Python.

Dodatek Custom Tables and Advanced Statistics

Umożliwia podsumowywanie i prezentowanie analiz w tabelach gotowych do zastosowania produkcyjnego, które można eksportować w formatach Microsoft i PDF. Za pomocą stosów, zagnieżdżeń i kategorii z wieloma odpowiedziami możesz teraz prezentować wyniki ankiet, a także radzić sobie z brakującymi danymi. Dodatek ten oferuje także techniki oraz modele analizy jednej i wielu zmiennych, pozwalające na uzyskanie bardziej dokładnych wyników. Zawiera procedury modeli nieliniowych, ogólnych modeli liniowych oraz modeli mieszanych, a także regresji logistycznej 2-stopniowej metodą najmniejszych kwadratów i analizy przeżycia.

Complex Sampling and Testing

Umożliwia obliczanie statystyk i błędów standardowych na podstawie małych lub złożonych prób. Możesz przewidywać wyniki w postaci danych ilościowych i jakościowych złożonych prób losowych oraz uwzględniać nawet do trzech etapów w trakcie analizy danych planów wielostopniowych. Dodatek oferuje też funkcje regresji wykorzystujące optymalne techniki skalowania, w tym modele Lasso i Elastic Net. Dostępne funkcje dodatkowe obejmują: analizę głównych składowych dla danych jakościowych, skalowanie i rozwijanie wielowymiarowe, skalowanie wielowymiarowe preferencji i analizę odpowiedniości wielokrotnej.

Dodatek Forecasting and Decision Trees

Umożliwia opracowywanie prognoz i przewidywanie trendów w oparciu o dane szeregów czasowych. Zawiera funkcje prognostyczne ARIMA i wygładzania wykładniczego. Pozwala na automatyzację parametryzacji modelu, a także testowanie danych pod względem przejściowości i brakujących wartości. Oferuje także cztery algorytmy wzrostu drzew decyzyjnych, które pomagają w prezentowaniu wyników jakościowych i odkrywaniu relacji między grupami. Pozwala ponadto budować modele predykcyjne sieci neuronowych oraz przeprowadzać analizy RFM kampanii marketingowych.

Nowości w dziedzinie statystyk i wykresów

Oprogramowanie oferuje teraz kilka nowych zaawansowanych funkcji statystycznych, w tym wyniki rozwiązania efektów losowych (GENLINMIXED), odporne błędy standardowe (GLM/UNIANOVA) i wykresy profilowe ze słupkami błędów. Obsługiwane są także statystyki bayesowskie — alternatywna metoda wywodzenia. Dostępne są one za pośrednictwem nowych komend i łatwych w użyciu elementów interfejsu graficznego. Ponadto pojawiły się nowe, zaawansowane funkcje związane z wykresami, takie jak nowe szablony domyślne oraz możliwość łatwego udostępniania wykresów w aplikacjach Microsoft Office.

Zobacz także

Dodatkowe modele licencjonowania i rozwiązania dostępne w rodzinie produktów SPSS

IBM SPSS Modeler

Trafniejsze decyzje i osiąganie lepszych wyników dzięki analizom predykcyjnym

Dowiedz się więcej

IBM SPSS Amos

Pogłębione analizy dzięki modelowaniu równań strukturalnych (SEM)

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok