Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM SPSS Regression umożliwia przewidywanie wyników kategorialnych i stosowanie różnych procedur regresji nieliniowej. Procedury te znajdują zastosowanie w wielu projektach biznesowych i analitycznych, w których zwykłe techniki regresji okazują się zbyt ograniczone lub nieodpowiednie — na przykład w analizie zwyczajów zakupowych klientów, reakcji na leczenie bądź ryzyka kredytowego. To oprogramowanie pozwala rozszerzyć możliwości produktu SPSS Statistics oferowane na etapie analizy danych.

Więcej niż dwie kategorie

Zastosowanie wielomianowej regresji logistycznej uwalnia od ograniczeń takich jak odpowiedzi tak/nie.

Klasyfikowanie danych w dwie grupy.

Zastosowanie binarnej regresji logistycznej pozwala przewidywać zmienne dychotomiczne, np. kupić czy nie kupić, głosować czy nie głosować.

Większa kontrola nad modelami

Procedury regresji nieliniowej z ograniczeniami i bez umożliwiają kontrolowanie modeli. Przykładowo, można określić ograniczenia dla oszacowań parametrów lub szacować błędy standardowe metodą bootstrap.

Najważniejsze cechy

  • Regresja — metoda ważonych najmniejszych kwadratów
  • Analiza probit
  • Wybór predyktora
  • Regresja — dwustopniowa metoda najmniejszych kwadratów

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok