Wyróżnione funkcje

Procedury nieliniowe

Użyj procedur perceptrona wielowarstwowego lub radialnej funkcji bazowej. Obie stosują architektury skierowane (feedforward), w których dane przepływają tylko w jednym kierunku — od węzłów wejściowych przez ukrytą warstwę węzłów aż do węzłów wynikowych.

Wizualizacja sieci

Informacje o sieci neuronowej są wizualizowane i obejmują zmienne zależne, liczbę jednostek wejściowych i wyjściowych, liczbę ukrytych warstw i jednostek oraz funkcje aktywacji.

Interfejsy graficzne

Wyniki można prezentować w tabelach lub na wykresach, opcjonalne zmienne tymczasowe zapisywać w aktywnym zbiorze danych, a modele — eksportować w formacie opartym na języku XML i wykorzystać później do oceny przyszłych danych.

Sterowanie procesem

Użytkownik może określać zmienne zależne typu skalarnego, jakościowego lub będące połączeniem obu tych typów. Na działanie poszczególnych procedur można wpływać, wybierając sposób podziału zbioru danych, architekturę oraz zasoby obliczeniowe, jakie mają być zastosowane do analizy.

Możliwość powiązania z innymi procedurami

Wyniki uzyskane z sieci neuronowej można potwierdzić przy użyciu tradycyjnych metod statystycznych. Uzyskasz przejrzyste wyniki badań rynku, marketingu z wykorzystaniem baz danych, analizy finansowej, analizy operacyjnej i badań medycznych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM SPSS Neural Networks wymaga ważnej licencji na IBM SPSS Statistics Base.

  • Wymaganie wstępne: IBM SPSS Statistics

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Rozdzielczość wyświetlacza: 1024*768 lub wyższa
  • Pamięć RAM: minimum 4 GB, zalecane 8 GB lub więcej
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok