Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Wersja próbna działa przez 30 dni od zakończenia procesu rejestracji. Subskrypcji próbnych nie można przedłużać.

Wersja próbna zawiera dodatek SQL Optimization, a także wszystkie funkcje i możliwości dostępne w oprogramowaniu SPSS Modeler Subscription.

Koszt oprogramowania Subscription zależy od liczby użytkowników oraz tego, czy w skład rozwiązania mają wchodzić dodatki. Informacje o wysokości miesięcznych opłat zależnych od liczby użytkowników można znaleźć na karcie Kup. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach zakupu, skontaktuj się ze sprzedawcą IBM.

Koszt oprogramowania SPSS Modeler zależy od wybranej edycji. Aby poznać konkretne ceny, skontaktuj się ze sprzedawcą IBM.

Odwiedź stronę wsparcia dla SPSS, klikając poniższy odsyłacz. Można tam m.in. pobrać oprogramowanie, otworzyć zgłoszenie i monitorować przebieg jego rozpatrywania, znaleźć autoryzowanego sprzedawcę IBM.

Więcej informacji

Oprogramowania Subscription można używać w trybie offline, jednak wymaga ono uwierzytelniania co dwa tygodnie. W tym celu niezbędne jest działające łącze internetowe.

SPSS Modeler Subscription jest nowym produktem, w którym nie są używane klucze licencyjne. Aby wykorzystać klucz licencyjny, należy pobrać i zainstalować odpowiednią wersję oprogramowania.

Oprogramowania nie trzeba ponownie instalować, jeśli korzystasz z tego samego identyfikatora IBMid zarówno w przypadku wersji próbnej, jak i zakupionej. Oprogramowanie Subscription automatycznie zmieni się z wersji próbnej w wersję zakupioną.

Subscription obsługuje system macOS X Yosemite (wersja 10.10) lub nowszy oraz Windows 7 (lub nowszy).

Od jednego do wielu użytkowników. Ta edycja działa w oparciu o licencje autoryzowanych użytkowników, dlatego nie jest zalecana do wdrożeń obejmujących cały duży ośrodek (np. z tysiącami użytkowników).

Anulowaną lub nieważną subskrypcję można reaktywować, kupując oprogramowanie przy użyciu tego samego identyfikatora IBMid co wcześniej.

Aby sprawdzić status subskrypcji, należy zalogować się do konta MyIBM na stronie myibm.ibm.com.

Okres użytkowania oprogramowania Subscription automatycznie odnawia się co miesiąc. Możesz z tego zrezygnować, logując się do konta MyIBM na stronie myibm.ibm.com. Znajdź oprogramowanie SPSS Modeler Subscription i kliknij opcję Zarządzaj. W sekcji Przegląd, znajdującej się pod sekcją Szczegóły planu, kliknij opcję Zrezygnuj z planu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kup teraz i postaw pierwszy krok