Wyróżnione funkcje

Procedura wielokrotnych podstawień

Procedura wielokrotnych podstawień pomaga w analizie układu braków w zestawie danych i zastąpieniu brakujących wartości wiarygodnymi oszacowaniami. Oferuje tryb w pełni automatycznego podstawiania, w którym metoda wybierana jest na podstawie charakterystyki danych. Użytkownik ma też możliwość dostosowania modelu podstawiania.

Analiza wielokrotnych podstawień

Możliwe jest wygenerowanie potencjalnych wartości brakujących danych i utworzenie kilku „kompletnych” zbiorów danych. Procedury analityczne operujące na zbiorach danych z wielokrotnymi podstawieniami generują wyniki dla każdego „kompletnego” zbioru oraz wynik kombinowany, będący oszacowaniem wyników w sytuacji, gdyby w pierwotnym zbiorze danych nie było braków. Takie wyniki kombinowane są z reguły bardziej dokładne niż uzyskane metodą z pojedynczymi podstawieniami.

Podsumowanie braków danych

Możliwe jest szybkie zdiagnozowanie poważnego problemu z brakami danych na podstawie ogólnego raportu o brakach. Raport o układach braków danych zawiera przegląd danych w kolejnych obserwacjach. Wyświetlane są obrazy stanu dla poszczególnych typów brakujących wartości oraz skrajne wartości w każdej z obserwacji. Ogólne podsumowanie braków danych ma postać wykresów kołowych, które obrazują różne aspekty braków wartości w danych.

Podsumowanie zmiennych i układy braków danych

W podsumowaniu zmiennych uwzględnione są zmienne, w których brakuje co najmniej 10 procent wartości. Podsumowanie przedstawia liczby i odsetki brakujących wartości każdej zmiennej w tabeli. Ponadto zawiera średnią i odchylenie standardowe ważnych wartości zmiennych ilościowych oraz liczbę ważnych wartości wszystkich zmiennych. Na wykresie układów przedstawione są układy brakujących wartości analizowanych zmiennych. Każdy układ odpowiada grupie obserwacji z tym samym układem danych kompletnych i niekompletnych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM SPSS Missing Values wymaga ważnej licencji na IBM SPSS Statistics Base.

  • Wymaganie wstępne: IBM SPSS Statistics

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 na 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć RAM: minimum 4 GB, zalecane 8 GB lub więcej
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok